Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti 27.2.2017 kokouksessaan nimetä Kaarinan vihreiden Mari Saarion edustamaan Varsinais-Suomea Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) ilmastotyöryhmässä.

Ilmastotyöryhmän (ClimateTask Force) tehtävänä on valmistella yhteistyöjärjestön kannanottoja ilmastokysymyksiin liittyen. Ryhmään nimetään jäseniksi sekä asiantuntijoita, virkamiehiä että luottamushenkilöitä. Ryhmälle annettuina tehtävinä on muun muassa sitouttaa alueita toteuttamaan Pariisin ilmastosopimusta, lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista Euroopan perifeerisille ja merellisille alueille, jakaa osallistujien kautta kokemuksia hyvistä käytännöistä, varmistaa synergiahyödyt käynnissä olevien projektien osalta sekä viedä käytäntöön YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

CPMR on yksi EU:n tehokkaimpia yhteistyöjärjestöjä. Järjestöllä on yhteensä 160 jäsenaluetta eri puolilla Eurooppaa, 28 maasta, edustaen väestömäärältään n. 200 miljoonaa kansalaista..CPMR:n tavoitteena on tuoda EU instituutiota lähemmäksi kansalaisia alueiden Euroopan näkökulmasta, turvata kansalaisten edut Euroopan unionin kehityksessä, edistää eurooppalaisten alueiden taloudellista ja poliittista yhteistyötä sekä verkottumista. Järjestö perustettiin Ranskassa 1973.