Page 11 - Avoimempi Kaarina
P. 11

Sote-uudistuksen lähtökohtana oltava asiakkaan paras
93
Anneli Suutari (sit.)
erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen
Kuka olen? Olen Anneli Suutari, 64-vuotias vaimo, äiti ja mummu. Asun Littoisten Verkakylässä aviomieheni kanssa. 42-vuotisesta liitosta meillä on kaksi poikaa ja yksi lapsenlapsi. Olen sitoutumaton vihreä.
Mihin haluan vaikuttaa? Sosiaali- ja terveysuudistus on ajankohtainen asia. Läh- tökohtana on oltava asiakkaan paras. Tavoitteiden ja vaikuttavuuden merkitys kansalaisille on oltava selvillä, kun uudistus tapahtuu. Ennaltaehkäisy jää kuntien tehtäväksi. On varmistettava, että näin myös tapahtuu.
Ihmisten turvallisuus tulee turvata ongelmista huolimatta. Koulutuksen tulee olla jokaisen oikeus. Terveelliset tilat tukevat viihtyisyyttä ja tuloksellisuutta ja ehkäise- vät sairauksia. Kiusaamiseen pitää puuttua ajoissa ja syrjäytyminen tulee estää. Sotaveteraanien huollon ja kuntoutuksen on palveltava kiitettävästi. Mielestäni pi- täisi huolehtia myös kotirintamanaisista, jotka on nyt täysin unohdettu. He tekivät tärkeää työtä, miesten puolustaessa Suomea.
Meillä Suomessa on vielä metsää, vettä ja raitista ilmaa, jota emme aina huomaa arkisissa oloissamme. Luonnon monimuotoisuutta tulee hoitaa ja vaalia.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anneli-suutari
Luontomme monimuotoisuuden säilyttäminen tärkeää
97
Päivi Uotila
osastoapulainen
Kuka olen? Olen 57-vuotias kaarinalainen nainen. Asun Littoisissa koirani kanssa. Pihapuissani viihtyvät myös liito-oravat.
Mihin haluan vaikuttaa? Kunnassa voimme asukkaina vaikuttaa ja kuntapoliitikot ovat juuri niitä ihmisiä, jotka päättävät meidän – sinun ja minun – arjen asioista ja niiden toimivuudesta.
Minulle tärkeimpiä asioita ovat: heikkojen ja kaikkien päivittäin toisten apua tar- vitsevien ihmisten asioiden kuntoon saattaminen. Ihmisten yksinäisyys huoles- tuttaa minua.
Koulutuksen tukeminen ja kaikkien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ovat avainase- massa. Eri kulttuureista tulleiden ihmisten tervetulleeksi toivottaminen kuntaan on jo sinällään hyvää syrjäytymisen ehkäisyä ja kotouttamista. Haluan olla muka- na tekemässä hyviä asioita.
Kaarinan vihreät on minun puoluevalintani, koska vihreät kannattavat minulle tärkeitä arvoja. Yksi keskeinen niistä on luontomme monimuotoisuuden säilyttä- minen. Vihreät alueet asumusten ympärillä luovat viihtyisyyttä. Hyvät ulkoilurei- tit ja vapaat ranta-alueet kuuluvat kaikkien käyttöön.
11
Puolustan lapsiperheiden palveluita
94
Anna Tonttila
sosiaalityöntekijä
Kuka olen? Olen 39-vuotias yhteisöpedagogi AMK sekä VTM (sosiaalipolitiikka). Ammatikseni on eri vaiheiden kautta vakiintunut sosiaalityöntekijä, ja parhaillaan valmistelen YTM- tutkintoa, joka pätevöittää minut virallisestikin tähän ammat- tiini. Työssä olen ollut terveydenhuollon sosiaalityössä jo vuosien ajan. Asun avo- mieheni, 2-vuotiaan tyttäremme ja Eetu-koiran kanssa Littoisissa.
Mihin haluan vaikuttaa? Tahdon ennen kaikkea puolustaa lapsiperheiden palve- luita. Lasten ja nuorten laadukkaat palvelut ovat sijoitus, joka edistää tasa-arvoa ja lisää perheiden ja pitkällä tähtäimellä koko yhteiskunnan hyvinvointia. Lisäksi toivon voivani vaikuttaa siihen, että Kaarinassa jokaisen olisi mahdollista elää tyy- tyväisinä, tulla arvostetuiksi ja tuntea olevansa tärkeä osa yhteisöä, kukin omalla tavallaan. Toivoisin, että kunnan toiminnan kehittämiseksi voitaisiin edistää us- kallusta ajatella uudella tavalla ja kokeilla uudenlaisia ratkaisuja.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anna-tonttila
Lasten ja nuorten asiat, maankäyttö ja vihreä energiapolitiikka kiinnostavat
98
Anton Vaaranmaa
järjestelmäasiantuntija, muusikko
Kuka olen? Olen Anton Vaaranmaa, 44-vuotias perheenisä, tietotyöläinen ja osa-aikainen muusikko. Äidinkieleni on ruotsi. Osaan suomea myös hyvin, min- kä tästä esittelystäni voi todeta. Toisaalta olen kääntänyt vihreiden vaaliohjelman ruotsiksi. Työskentelen kaarinalaisessa perheyrityksessä, minulla on kouluikäiset lapset jotka harrastavat urheilua paikallisessa seurassa ja harrastan musiikkia.
Mikä kiinnostaa? Toimin lasten jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajana ja olen myös rock-yhtyeen laulusolisti. Olen kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajä- sen, Kaarinan Vihreiden hallituksen jäsen sekä kaupungin omistaman elinkeino- yhtiön Kaarinan Kehitys Oy:n yhtiökokousedustaja.
Lasten ja nuorten asiat, koulutus, varhaiskasvatus, maankäyttö, vihreä energiapo- litiikka ja vapaa-ajan toiminta kiinnostavat minua. Pidän musiikista, jalkapallosta ja luonnon helmassa patikoimisesta. Näihin asioihin haluan vaikuttaa, mistä mi- nulla on eniten tietoa ja kokemusta.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/paivi-uotila
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anton-vaaranmaa


   9   10   11   12   13