Page 13 - Avoimempi Kaarina
P. 13

Kaarinan keskustan uusi rakentaminen ja puisto lisäävät viihtyisyyttä.
13
Vihreitä saavutuksia
Voivalanrannan puisto säilyi
Vuosi sitten puistoa yritettiin ottaa Voivalanrannassa rakennusmaaksi. Johtavien virkamiesten ja Kokoomuksen kiivaasti ajama turkulaisen rakennusyhtiön bisneksen edistäminen kariutui asukkaiden ja poliittisen enemmistön voimin. Vihreille asia oli periaatekysymys – puistoja ei kaavoiteta rakennusmaaksi.
MOT ja Ala-Lemu
Raju maakeinottelu, jota yritetään perustella golfkentän rakentamisella, herätti valtakunnallisen YLE:n. MOT- ohjelma teki kaavakähminnöistä ohjelman, missä paljastettiin Kokoomuksen kulissien takana käymä kaavapeli.
Varsinais-Suomen kansallissäätiö maksoi 58 000€ ostaessaan Ala-Lemun kartanon Turun kaupungilta ja sai myydessään kartanon liikemiesryhmälle 2011 1,7M€. Kokoomuksen säätiö ansaitsi hyvin.
Hillitön rakennusoikeus ja golfkenttä eivät sovi Lemunniemelle. Hanke estäisi vapaan liikkumisen laajoilla alueilla, tuhoaisi ison metsäalueen, heikentäisi luontoarvoja ja tuhoaisi nykysuunnitelmin myös arkeologiset arvot ja kulttuurimiljöön.
Muut puolueet suhtautuvat hankkeeseen epäillen - paitsi tietysti Kokoomus. Onkin kysytty, mitä Kokoomus on tehdyn kaupan yhteydessä luvannut.
Ohjelma kannattaa katsoa YLE Areenasta: http://areena.yle. /1-3849196
Lue lisää:
www.kaarinanvihreat.fi www.facebook.com/KaarinanVihreat
Kaarinan rakenteilla oleva kirjastotalo
Metsistä sopu
Kaarinan kaupungin metsänhoitotöistä syntyi vuosi sitten julkisia kiistoja. Piikkiön Ihasvuoren hakkuut pysähtyivät ja useilla muilla alueilla sananvaihto oli kiivasta.
Vuoden aikana on päästy sopuun kaupungin ja eri sidosryhmien kesken. Kaupunki on muuttanut metsänkäsittelytapojaan ja tiedottamistaan hakkuista. Tänä talvena metsätöistä ilmoitetaan maastossa kyltein. Kaupungin sivuilla on esitelty kohteet erikseen ja metsien hoitotavoitteet.
Kaupungin metsiä hoidetaan metsän kerroksellisuus säilyttäen, keloja ja maapuita jättäen ja sallien puiden eri-ikäisyys. Metsässä viihtyy näin monilukuisempi lajisto.
Metsien ja puiden hyvinvointia lisäävä merkitys on tunnustettu ja samalla luodaan monilajisempaa ympäristöä - ilman kiistoja. Ilman aloitteita. Rakentavasti keskustellen. Vihreät ovat tyytyväisiä.
Kirjastotalo valmistuu
Kaarina saa historiansa ensimmäisen varsinaisen kirjastotalon. Se valmistuu loppuvuodesta. Talon myötä keskustan ilme paranee. Kävelyalueita tulee lisää ja kirjaston eteen istutetaan kaunis puistotori.
Kaupungin keskustan ilme muuttuu lähivuosina, sillä iso talorumilus, missä nykyinen kirjasto sijaitsee, puretaan ja suurin osa sen ottamasta tilasta tulee puistotoriksi.
Kirjaston rakentamisesta on päästy kaikkien puolueiden kanssa yhteisymmärrykseen. Se on hieno asia. Kirjastoa ovat kaivanneet niin vihreät kuin muutkin. Valmistuvaa taloa voi sanoa hyvän yhteistyön hedelmäksi.
Kouluille rahaa
Kaarinan koulut ovat tehneet digiloikan. Suurin osa oppilaista on saanut tabletin. Oppikirjoista on joissakin aineissa luovuttu. Nopea siirtyminen kirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ei ole kaikilta osin ollut onnistunut.
Vanhemmat ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota. Sähköiset oppimateriaalit eivät ole vastanneet kehitystarvetta ja niissä on liikaa puutteita. Opettajien on ollut käytettävä myös muuta materiaalia.
Koulujen rahoja on liikaa karsittu eikä tabletin kanssa rinnan ole voitu aina käyttää kirjoja. Asian korjaamiseksi talousarvioon myönnettiin kouluille 100 000 € tarvikehankintoihin.
Summa on symbolinen. Se kertoo asennemuutoksesta, sillä raha hyväksyttiin yksimielisesti. Koulujen määrärahoja pitää saada edelleen lisättyä. Leikkaukset johtavat oppimisvaikeuksien ja pahoinvoinnin lisääntymiseen. Se on muistettava. Lapset ovat vastuullamme.
Murskauslaitos vastatuulessa
Käenpoika kasvoi kuin vaivihkaa. Destian rakennusjätteitä murskaava laitos yllätti toiminnan laajuudellaan monet. Laitoksen synnyttämä melu, pöly ja liikenne alkoivat huolestuttaa lähiasukkaita ja luottamushenkilöitä.
Kaupunginhallitus asettui vastustamaan lopulta yksituumaisesti hanketta. Destia sai ympäristöluvan toiminnalle ja vaatii kaupungilta korvauksia ellei sopimusta maa-alueesta tehdä. Summa on kohtuuttoman suuri.
Kaupunginhallitus on ollut edelleen yksimielinen, ettei laitosta alueelle tule. Vihreiden mielestä puolueitten on päästävä sopimukseen, ettei asutuksen keskelle voi sallia ympäristöhaittoja levittävää teollista toimintaa.
Kuva: Kaarinan kaupunki


   11   12   13   14   15