Page 15 - Avoimempi Kaarina
P. 15

Metsä hoitaa mieltä ja kehoa.
15
Piispanlähteen lastentalon metsää
Arvot kertovat puolueiden erilaisuudesta
Kaupungin on turvattava kaupunkilaisille tarvittavat palvelut ja turvallinen sekä terveellinen elinympäristö. Näistä asioista ei synny yleisellä tasolla puolueiden välille erilaisia näkemyksiä.
Yksityiskohdista päätettäessä on näkemyseroja. Arvot ovat erilaisia. Puheet ja teot voivat myös olla vahvassa ristiriidassa.
Palvelujen määrä ja laatu voivat vaihdella. Päiväkodeissa ja kouluissa ryhmät voivat olla suuria. Vanhusten hoitohenkilökunta voidaan mitoittaa aivan minimiin, jolloin ihmisten hoitoa laiminlyödään liian työmäärän takia. Vihreät ajavat näissä asioissa pehmeämpää – ihmisläheisempää – linjaa. Lasten hoiva, opetus ja vanhusten hyvä hoito ovat meille tärkeitä tavoitteita.
Kovin kiista on käyty parin viime vuoden aikana siitä, onko Valkeavuoren lastentalon sisäilma huono vai ei. Niin lasten kuin aikuisten oireilun väitettiin ensin johtuvan ihan muista syistä kuin sisäilmasta.
Saatiinpa mediasta lukea ehdotus, että oireilevat lapset ja aikuiset voitaisiin siirtää muihin kouluihin. Lopputulos on onneksi toinen. Valkeavuoren vanha Ylikylän koulu puretaan ja uusi koulu on tulossa tilalle. Oppilaat ovat jo olleet pitkään väistötiloissa. Tähän ei päästy helpolla mutta lopulta yksimielisesti.
Valkeavuoren uuden koulun koosta oli myös kaksi näkemystä. Meidän vihreiden ja enemmistön mielestä lasten oppimisen ja työrauhan takia yhtenäiskoulun maksimikoko on Kaarinassa 800 oppilasta. Se tuli päätökseksi. Kokoomus olisi halunnut 1000 oppilaan koulun.
Emme ole saaneet tahtoamme läpi mm. Rauhalinnan kartanon korjaamisesta, Rauhalinnan asemakaavasta, Kirkkokedon vanhan metsän suojelusta emmekä ympäristönsuojelun aseman säilyttämisestä. Arvomme ja perustelumme eivät ole kelvanneet eivätkä riittäneet muille puolueille. Olemme jääneet vähemmistöön.
Hovirinnan rannan sauna-ravintolan rakentamisestakin oli äänestettävä. Näkemyserot törmäävät myös veroja käsiteltäessä. Emme ole suostuneet kohtuuttomiin leikkauksiin, vaan olemme kannattaneet välillä veronkorotusta, jos muut vaihtoehdot ovat olleet vielä huonompia.
Maakeinottelu on valitettava ilmiö. Siitä
meillä vihreillä on täysin eri näkemys kuin Kokoomuksella. Emme hyväksy keinottelua,
vaan vaadimme voimassa olevien kaavojen noudattamista ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Virkistys-, kulttuuri-, historia-, luonto- ja miljööarvot on otettava huomioon. Rakentamisen maksimointi ei saa olla pääasia.
Kaarina saikin helmikuussa MOT-ohjelmassa ikävää julkisuutta kiiltokuvakulissin takana käytävästä maakeinottelusta. Ohjelma on nähtävissä YLE Areenassa: Hyvät veljet kunnissa.
Puolueissa on eroa. Erot näkyvät, kun päätetään yksityiskohdista eikä kuorruteta niitä vaaliteemoihin.


   12   13   14   15   16