Page 2 - Avoimempi Kaarina
P. 2

2
Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus
Vihreitä
perusajatuksia
Vihreät haluavat Kaarinasta kestävän kehityksen kaupungin, jossa lähipalvelut toimivat ja elinympäristö on terveellinen ja turvallinen.
Kaupunkilaisia kuunnellaan ja pidetään ihmisten puolta – lasten, nuorten, perheiden sekä ikäihmisten tarpeet muistaen.
Kaupungin on otettava huomioon väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden muutos. Kaikkia ihmisiä, yrityksiä ja kaupunginosia on kohdeltava ja kehitettävä tasapuolisesti.
On nähtävä luonnon rajallinen kestokyky ja ilmastonmuutoksen vaatimukset. Tavoitteena on hiilineutraali Kaarina.
Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä. On luotava toimintamalleja, joilla kaupunkilaisia kuullaan ja kuunnellaan.
Sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistus muuttavat käytäntöjä. Kaarinan on tärkeä huolehtia, että palvelut säilyvät kattavina ja laadukkaina.
Vihreä ajattelu merkitsee vastuuta ympäristöstä
ja eroa kulutushysteriasta, jätteiden kierrätystä
ja energian käytön optimointia. Ekologinen kaupunkisuunnittelu tuo uusia ratkaisuja paremman ympäristön rakentamiseksi.
Vihreät ovat riippumattomia. Ajamme kuntalaisten ja ympäristön parasta. Vaalikampanjan maksamme itse emmekä ole riippuvaisia mainostajista, koska emme käytä julkaisuissamme mainoksia.
Arvoista on pidettävä kiinni. Lyhytnäköinen eduntavoittelu ei saa mennä yhteisen edun edelle.
Vihreät arvostavat ihmisten erilaisuutta
ja kunnioittavat yksilöllisyyttä ja jokaisen vakaumusta. Kannamme vastuuta lastemme sekä lastenlastemme tulevaisuudesta. Meille luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen on luonnollista.
Hyvä Elämä Kaarinassa
Julkaisija / Utgivare Kaarinan Vihreät ry - De Gröna i St Karins, 20780 KAARINA Toimitus / Redaktion Hannu Rautanen (vast.), Saila Tuokko, Tomi Kurkilahti Ulkoasu ja taitto / Ombrytning A1 Media Oy, Kaarina
Paino / Tryckeri Alma Manu Oy Painos / Upplaga 15.000
Avoimempi Kunta
MAALISKUU 2017
Kaikkiin talouksiin Kaarinassa
“


   1   2   3   4   5