Page 3 - Avoimempi Kaarina
P. 3

Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää.
3
VOIVALANRANNAN PUISTO PELASTUI
Puistosta oli tulla rakennusmaata. Onneksi hanke ei onnistunut.
Voivalanrannan uuden asuntoalueen asukkaat joutuivat vuosi sitten näkemään, miten Kokoomus ja johtavat virkamiehet yrittivät hartiavoimin muuttaa alueen asemakaavaa. He halusivat saada uimarannan tuntumaan ulottuvaa puistoa rakennusmaaksi läheisen tontin ostaneen turkulaisen rakennusyhtiön eduksi.
Vihreät eivät hyväksy asemakaavan puistojen kaavoittamista rakennusmaaksi. Yhden yhtiön suosiminen ei ole myöskään tasa-arvoista ja oikeudenmukaista muita yrittäjiä kohtaan. Ihmetellä täytyy virkamiesten intressejä asian härkäpäiseen ajamiseen.
Asiaa käsiteltiin luottamuselimissä, siitä kirjoitettiin lehdissä ja asukkaat toivat julki kantansa adressin muodossa. Lopulta muutosta ei tehty. Puisto säilyi puistona
Kokoomus ei päässyt avaamaan tavoitettaan puistojen kaavoittamiseksi rakennusmaaksi eikä suosimaan yhtä yhtiötä.
Vihreät peruspilarit
1 Kuntalaisten tarpeet ovat etusijalla
Jokaisesta on pidettävä huolta 3 Terveys on arvokas asia.
4 Kestävä kehitys on vastuunkantoa
5 Suunnitelmallinen taloudenpito turvaa palvelut
Yrittäminen luo työtä
7 Kuntalaisia on kuultava
Avoin, yhteinen, onnellinen kunta
Kaarinalaisten puolesta.
Kaarinan Vihreiden arvot
Vihreät määrittelevät arvot, joita vihreän ajattelun mukaan kaupungin tulee toiminnassaan osoittaa. Kuntalaista on aina kohdeltava kunnioittavasti.
AVOIMUUS
On toimittava avoimesti. Kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.
EKOLOGISUUS
Kaupungin on otettava huomioon luonnon monipuolisuus ja rajallinen kestokyky. Tulevien sukupolvien elinmahdolllisuudet on turvattava. Päättäjillä ja kuntalaisilla on moraalinen vastuu, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.
RIIPPUMATTOMUUS
Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin hallinnon ja puolueiden ei tule ajaa lyhytnäköistä voitontavoittelua yleisen edun kustannuksella.
Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.
TASA-ARVOISUUS
Kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä ja maanomistajia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Kunnalliset palvelut on annettava oikeudenmukaisesti.
VASTUULLISUUS
Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka vastaa kaupungin töistä ja mikä luottamuselin kantaa vastuun päätöksistä.
TURVALLISUUS
Turvallisuus on hyvän elämän yksi tärkein tekijä. Kotikunta on koettava turvalliseksi. Rikollisuuteen, pahoinvointiin ja ongelmiin on puututtava ajoissa.
2
6


   1   2   3   4   5