Page 5 - Avoimempi Kaarina
P. 5

Reilu, avoin ja oikeudenmukainen Kaarina
70
Terttu Eriksson
luokanopettaja, työnohjaaja
Kuka olen? Olen 62-vuotias eläkkeellä oleva luokanopettaja Kesämäestä. Työelä- mää en ole kokonaan jättänyt. Toimin työnohjaajana ja erilaisissa koulutustehtä- vissä. Kolme lastani ovat jo aikuisia. Vietämme puolisoni kanssa paljon aikaa mö- killä ja matkustellen.
Mihin haluan vaikuttaa? Me poliitikot päätämme asioista kuntalaisten puolesta. Mahdollisimman monien on saatava äänensä kuuluviin. Haluan ajaa niiden asioi- ta, jotka eivät vielä tai enää osaa itse hoitaa asioitaan. Myös lasten, vanhusten ja vammaisten asiat kiinnostavat.
Reilu, avoin ja oikeudenmukainen Kaarina on minun tavoitteeni. – Sellainen kau- punki, jossa ihmisen, luonnon ja kulttuurin on turvallista ja hyvä elää.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/terttu-eriksson
Oikeus nauttia puhtaasta luonnosta
73
Tina Heikkilä
insinööri
Kuka olen? Olen Tina Heikkilä, 41-vuotias tietoliikenne- ja ympäristöteknologian insinööri. Asun kauniilla Kotimäen asuinalueella 1920-luvun hirsirakenteisessa talossa avopuolisoni ja kahden lapsemme kanssa. Vanhin lapsemme käy ensim- mäistä luokkaa Ristikallion koulussa ja nuorimmainen on osittaisessa päivähoi- dossa.
Mihin haluan vaikuttaa? Pidän tarpeellisena jokaisen ihmisen oikeutta nauttia puhtaasta ja virkistävästä luonnosta, tähän oleellisena osana kuuluvat Littoisten- järven virkistyskäytön parantaminen sekä merellisten virkistyskäyttömahdolli- suuksien kohentaminen. Minulle on tärkeää vaalia myös kulttuurihistoriallista perintöämme ja pitää huolta ympäristöstämme.
Ilmastonmuutos huolettaa myös minua ja pyrin edistämään askelia kohti hiilineut- raalia kuntaa ja täten tukea tärkeää tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi. Tässä tärkeinä aiheina näen mm. hiilinieluista huolehtimisen, toimivan ja järkevän jul- kisen liikenteen, uusiutuvan energiantuotannon sekä panostuksen tutkimukseen ja kehitykseen. Arvostan paikallisia terveys –, hoiva– ja varhaiskasvatuspalveluja sekä koulutusta ja näen ne tärkeänä osana elävää Kaarinaa.
5
Kaupunkilaisten ääni kuuluviin päätöksenteossa
71
Eeva-Maria Haapamäki
insinööriopiskelija
Kuka olen? Olen Eeva-Maria Haapamäki, 41-vuotias insinööriopiskelija. Asun omakotitalossa Kaarinan Piikkiössä perheeni kanssa. Olen pienyrittäjän avopuo- liso ja minulla on neljä lasta, joista kolme asuu vielä kotona. Lapsista nuorimmat käyvät Piikkiön yhtenäiskoulua. Lemmikkeinä minulla on saksanpaimenkoira, kissa ja kilpikonna.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa kaikkien kaupunkilaisten äänen kuu- lumiseen päätöksenteossa. Jokaiselle niin nuorelle kuin aikuisellekin on tärkeä olla mahdollisuus ilmaiseen ja laadukkaaseen jatkokoulutukseen.
Työttömien kokonaistilanne on otettava huomioon, etteivät he menettäisi mahdol- lisuuksiaan työllistymiseen. Haluan myös vaikuttaa siihen, että syrjäytymisvaa- rassa oleville nuorille löydetään matala kynnys löytää elämänhallinta ja vaikkapa harrastuksia.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/eeva-maria-haapamaki
Päiväkodeissa hoitopaikkoja oltava riittävästi
74
Eeva Hummelholm
puuseppä, kotiäiti
Kuka olen? Olen 34-vuotias, neljän lapsen äiti ja perinnerakentaja.
Taloamme kutsutaan Huvikummuksi, se on vanha ja sitä kunnostetaan rakkaudel- la, pihalla juoksee iloisia lapsia ja pihasta näkee, että paljon tehdään – ja itse. Sen talon perheen äiti on Eeva Hummelholm.
Mihin haluan vaikuttaa? Päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla hyvä hengittää niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Pyrin siihen, että Kaarina on tulevaisuudessakin lapsiperheystävällinen kaupunki. Hoitopaikkoja on riittävästi ja laatu hyvä.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tina-heikkila
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/eeva-hummelholm


   3   4   5   6   7