Page 6 - Avoimempi Kaarina
P. 6

6
Palveluja ei saa leikata lapsilta ja vanhuksilta
75
Mirta Iljin
omais- ja perhehoitaja
Kuka olen? Olen 42-vuotias perheenäiti ja omaishoitaja luonnonkauniista Kuusis- tosta. Asun omakotitalossa. Koulutukseltani olen ylioppilas, perushoitaja, pride-si- jaisvanhempi sekä vertaisosaaja (autismi, asperger ja tourette)
Mihin haluan vaikuttaa? Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt. Siksi varhainen puuttuminen ja kaikki tukikeinot on käytettävä ennakkoluulottomasti. Samalla tavalla on huolehdittava ikääntyvistä ihmisistä ja turvata heille arvokas vanhuus.
On löydettävä ihmisiä, jotka todella haluavat auttaa. Turha työryhmien perusta- minen ja byrokratian pyörittäminen eivät auta ketään. Sitoutuminen työhön on nostettava kunniaan.
Haluan olla läsnä, puhua, kuunnella ja välittää.
Minua kiinnostaa vaikuttaa siihen, ettei kaupungin palveluista leikata kaikkein heikommilta kuten lapsilta ja vanhuksilta. Kouluissa on oltava resursseja lasten tukemiseen alusta alkaen. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi ja tehokkaas- ti. Koulun on tärkeä olla lapselle turvapaikka ja innostava oppimispaikka.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/mirta-iljin
Lapsiperheiden arki otettava huomioon
79
Jukka Lampikoski
toimitusjohtaja, yrittäjä
Kuka olen? Olen 33-vuotias kahden lapsen isä Kaarinan Kuusistosta, tietojenkäsit- telyn tradenomi sekä pitkäaikainen yrittäjä. Vapaa-aikani menee lapsien kanssa touhutessa ja tämän lisäksi harrastan mm. frisbeegol a, jalkapalloa, sählyä, lenk- keilyä ja retkeilyä. Näiden lisäksi harrastuksiini kuuluu viherkasvien kasvatus, tie- tokone- sekä lautapelit. Olen asunut aiemmin Porissa, Turussa ja nyt Kaarinassa. Pidän todella Kaarinassa asumisesta ja eritoten Kuusistossa jossa olenkin asunut jo muutaman vuoden.
Mihin haluan vaikuttaa? Tavoitteeni on huolehtia, että Kaarinassa huomioitaisiin lapsiperheiden asiat mahdollisimman reilusti, sekä vaalittaisiin lähiluontoamme. Rakennetaan Kaarinaan myös lisää viihtyisää elinympäristöä, jossa voi ulkoilla ja temmeltää. Jokainen lapsi ansaitsee hyvän koulutuksen ja maksuttoman varhais- kasvatuksen.
Luomalla Kaarinaan lisää yrittäjiä luomme myös lisää työpaikkoja. Suurin osa uusista työpaikoista syntyykin pienyrityksiin. Kehitetään Kaarinan keskustasta mielenkiintoinen alue uusia yrityksiä silmällä pitäen sekä kannustetaan ihmisiä uusiksi yrittäjiksi.
Syrjäytymiseen johtavien asioiden korjaaminen tärkeää
76
Timo Kirjonen
ympäristönhoitaja
Kuka olen? Olen 50-vuotias ympäristönhoitaja ja metsuri Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 17-vuotias poika, sekä kotikissa. Jouduin työkyvyttömyyseläk- keelle 1998 ja valmistuin ympäristönhoitajaksi 2004.
Mihin haluan vaikuttaa? Isänä, aviomiehenä ja näkövammaisena lasten ja nuor- ten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sy- däntäni lähellä.
Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön jousta- vaa yhteensovittamista. Korostan ympäristöarvojen huomioimista ja vanhan säi- lyttämistä.
Littoistenjärven kunnostus ensisijaisesti luonnonmukaisin keinoin on välttämä- töntä. Tarvitsemme henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämistä ja hoitoon pää- syn yksinkertaistamista. Näissä tärkeänä osana on myös ennakoiva hoito. Syrjäy- tymiseen johtavien asioiden tarkastelu ja korjaaminen on tarpeellista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa arvoa, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tärkeäksi.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/timo-kirjonen
Virkistys- ja ulkoilualueiden tarjontaa lisättävä
80
Kirsi Lehto
tutkija, FT
Kuka olen? Olen Kirsi Lehto, 60-vuotias  loso an tohtori. Asun puolisoni kanssa Kaarinan Kesämäessä, rivitalossa. Perheen kaksi aikuista lasta ovat jo muuttaneet pois kotoa.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa siihen, että nuoret saavat hyvän kou- lutuksen joka opettaa heitä itsenäiseen ja luovaan ajatteluun ja asioiden ymmär- tämiseen. Koulun pitää tarjota myös positiivista ja vastuullista elämän asennetta, sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä.
Kaarinan paikallista joukkoliikennettä pitää edistää esim. palvelubussilinjojen avulla. Alueellisen yhteistyön avulla pitää varmistaa että korkeatasoiset sote-palve- lut säilyvät täällä vielä maakunnalliseen hallintaan siirryttäessä. Maakuntamallin tulisi lisätä palvelujen tarjontaa alueellamme.
Rakentamisessa ja kaavoituksessa tulee suosia viher-, virkistys- ja ulkoilualueiden ylläpitoa ja tarjontaa.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jukka-lampikoski
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/kirsi-lehto


   4   5   6   7   8