Page 7 - Avoimempi Kaarina
P. 7

Kestävä kehitys saatava päätösten kriteeriksi
77
Aaro Kiuru
FT, Lääketieteellisen fysiikan dosentti
Kuka olen? FT, sairaalafyysikko, 76-vuotias, entinen TYKS:n ylifyysikko sekä yli- opisto-opettaja, tutkija, tiedejulkaisujen ja kirjojen kirjoittaja.
Mihin haluan vaikuttaa (Kaarinassa ja muualla)? Asenteiden ja näkökulmien muuttuminen on keskeistä. Kestävä kehitys on saatava päätösten kriteeriksi, mm. energian ja materiaalin käytön vähentäminen ja kierrätyskäyttö sekä palvelujen ja tuotannonkin paikallisuus.
Pikaraitiotie (sähköbusseja parempi, tosin kalliimpi) muuttaa liikkumisen isojen kaupunkien läheisyydessä julkiseksi, kun sähköautoille riittää oikeaa tarvetta har- vaanasutuilla alueilla. Liikenteen maksuttomuudesta seuraisi luonnostaan kaiken liikenteen paraneminen.
Kunnat yhteistyöhön alueen kokonaisetu huomioiden, muotoutuvat sote-palvelut esimerkkinä, välineenä mm. alueverotus.
Lihan syönti Suomessa on saavuttanut kestämättömän tason; paljon enemmän vihreää arkilautaselle. Lihaproteiinituotanto mm. on muutettavissa pääosin hyön- teispohjaiseksi esim. sikaloissa. Turhake- ja tavaramaniaan on elintärkeää saada muutos. Edessä on kulttuuri- ja sosiaalisten asenteiden muuttuminen.
Ratkaisuja löytyy kansalaisten herätessä aktiivisten kansalaisliikkeiden avulla.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/aaro-kiuru
Päätöksenteon oltava avointa
81
Jari Lehtonen
FT, IT-päällikkö
Kuka, olen? Olen 48-vuotias Filoso an tohtori tietojärjestelmätieteen alalta. Olem- me perheeni kanssa asuneet Littoisissa yli 10 vuotta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi tytärtä. Nuorimmainen käy Kotimäen koulua ja vanhempi on muuttanut omilleen. Perheeseen kuuluu myös iloinen englanninspringerspanieli.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan, että kaikki päätöksenteko on avointa. Julkisuu- dessa on jatkuvasti esillä epäonnistuneita rakennusprojekteja, joissa kustannus- arvio on ylittynyt merkittävästi alkuperäisestä (Esim. Turun kaupunginteatteri, Olympiastadion ja Länsimetro.) Nämä kustannusylitykset vaikuttavat suoraan kunnan taloudenpitoon. Tämä ns. avoimen valtakirjan politiikka ei toimi yksityi- sellä puolella, eikä se saisi toimia kunnissakaan.
Toinen itseäni lähellä oleva asia on Littoistenjärvi. Kaarinassa on upea luonnon- mukainen alue, joka pitää ehdottomasti saada kuntoon.
7
Tehokkaan yhdyskuntarakenteen ja kiertotalouden edistäminen
78
Tomi Kurkilahti
markkinointisuunnittelija, toimitusjohtaja
Kuka olen? Olen 43-vuotias syntyjään kaarinalainen yrittäjä ja kaupunginvaltuu- tettu. Kymmenkunta ihmistä työllistävä yritykseni on Kaarinan keskustassa. Asun Koristossa. Olen muuttamassa puolisoni kanssa Littoisiin vanhaan puutaloon, jota remontoimme parhaillaan.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan, että kaavoituksen ja rakennusmääräysten avul- la edistetään joukkoliikennettä ja lähipalveluita suosivaa tehokasta yhdyskuntara- kennetta sekä mahdollistetaan ekorakentamista ja uusiutuvan energian käyttöön- ottoa.
Tahdon edistää Kaarinassa kiertotaloutta. Jäte on raaka-ainetta, jolla on arvo, ja josta voidaan tuottaa uusia hyödykkeitä. Kiertotaloutta voidaan kehittää kierrätys- järjestelmää kehittämällä. Kaupunki voi mahdollistaa paremman kiertotalouden.
Asuinalueet on suunniteltava kiertotalous huomioiden. Tärkeää on, että myös uu- sien asuinalueiden asukkailla on lähiluontoa. Luonto lisää hyvinvointia.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tomi-kurkilahti
Puhtaan teknologian käyttöä edistettävä
82
Jani Leino
palvelujohtaja, ekonomi
Kuka olen? Olen 40-vuotias Kaarinan Kultanummessa asuva vihreästi ajatteleva ekonomi. Littoistenjärvi ja Järvelän kosteikko ovat kotini lähiympäristöä. Harras- tan purjehdusta, tee-se-itse hommia, vaellusta, elektronista musiikkia ja joogaa. Vapaa-aikana liikun vaimon ja pikkupojan kanssa lähimetsien poluilla.
Mihin haluan vaikuttaa? Mielestäni vihreillä valinnoilla on positiivinen vaikutus luontoon, kaupungin talouteen ja imagoon. Esimerkiksi LED-valoja asentamalla vähennetään sähkönkulutusta. Maalämpöä asentamalla jopa 60% lämpöenergias- ta saadaan maaperästä.
Nykyaikaisin aurinkopaneelein tuotetaan sähköä jopa pilvisenä päivänä. Nämä valinnat tuntuvat positiivisesti veronmaksajan kukkarossa ja parantavat saatavilla olevien palveluiden laatua ja tehokkuutta. Kannatan tarkkaa taloudenpitoa, jolla säästetään juoksevissa kuluissa ja mahdollistetaan investoinnit tulevaan.
Tavoitteenani on edistää puhtaan teknologian käyttöä niin Kaarinan kaupungin omissa toiminnoissa kuin yrityksissä ja kotitalouksissakin.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jari-lehtonen
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jani-leino


   5   6   7   8   9