Page 10 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 10

10
kaarinanvihreat.fi
Kestävä kehitys on vastuunkantoa
Kestävyys on vastuuta ihmisistä, luonnosta, historiasta, arjesta, taloudesta ja huomisesta. Yhteisillä päätöksillämme on voimakkaasti talouteen vaikuttavia seurauksia.
Kaupungin hankinnat
● Hankinnoissa on otettava huomioon tuotteiden elinkaari ja ympäristövaikutukset.
● Ruokapalveluilta odotetaan ravitsevaa ja hyvää ruokaa. Luomu-, lähi- ja kasvisruokaa on oltava tarjolla yhä enemmän.
● Aina, kun on mahdollista, on käytettävä oman kunnan yrittäjien palveluja.
● Kaupungin on käytettävä myös uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
● Kaupungin kuljetusten optimointi ja sähköautojen hankinta ovat ajankohtaisia toimenpiteitä.
Lämmitys ja energia
● Kaukolämpöverkon laajentaminen
on tullut tiensä päähän. Verkon kunnossapito ja kustannusten hillintä ovat tärkeitä kysymyksiä.
● Meri- ja maalämmön sekä aurinkoenergian käyttöönottoon on tosissaan ryhdyttävä.
● Energiankäytön joustoa ja paikallista varastointia on suosittava uusilla asuntoalueilla ja kaupungin kiinteistöissä.
● Energiatuotannon viimeisimpiä innovaatioita on tärkeä oppia käyttämään.
● Rakentamisessa suositaan vähän energiaa kuluttavia ja ekologisia ratkaisuja.
Luonnonvarojen käyttö
● Kaarinan kaupungin toiminnassa on suosittava luonnonvarojen säästävää käyttöä.
● Jätteiden välttäminen, hyödyntäminen ja monipuolinen kierrätys kuuluvat arkeen.
● Kaupungin on tuettava kierrätyskeskuksen toimintaa ja edesautettava kierrätysvalistusta.
● Viljelypalstojen tarjontaa on lisättävä ja niiden hoitomahdollisuuksia parannettava.
● Kaupungin joutomaina rehottavat pellot on vuokrattava viljeltäviksi.
● Uusille asuntoalueille on tärkeä saada kaupunkiviljelypalstoja ja yhteisöllisyyttä edistäviä kohtaamispaikkoja.
● Kaupunkimetsien hoidossa on otettava huomioon luonnon- ja virkistysarvot.
● Metsiä on hoidettava niiden monimuotoisuus säilyttäen. Metsät toimivat tärkeinä hiilinieluina.
● Kaupungin on luovuttava talousmetsiensä avohakkuista.
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
4


   8   9   10   11   12