Page 11 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 11

Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia.
kaarinanvihreat.fi
11
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
Rakentaminen ja liikenne
● Maankäytön suunnittelussa
on siirryttävä ekologiseen kaavasuunnitteluun. Silloin luonnonolosuhteet, kasvillisuus, eläimistö, historia, sääolosuhteet, virkistystarpeet sekä energiakysymykset otetaan uudella tavalla suunnitteluun mukaan.
● Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa lähelle palveluita. Maankäytössä on keskityttävä täydennysrakentamiseen.
● Rauhalinna, Torppala ja Lemunniemi sopivat yhteisölliseen ja ekologiseen asumiseen. Puurakentaminen kuuluu tähän ajatteluun. Golf ei tänne sovi.
● Kaarinan on pro loiduttava ympäristöhaittoja aiheuttamattoman yritystoiminnan suosijaksi.
● Uusi kirjastotalo toreineen ja kaupunkipuistoineen muodostaa osan kaunista keskustaa. Sen viherrakentaminen ja tyylikäs ilme lisäävät viihtyisyyttä.
● Toimiva julkinen liikenne vähentää autoliikennettä ja lisää liikenneturvallisuutta
● Pikaraitiotien - Piikkiö-Kaarina-Turku- Raisio-Naantali välille - rakentaminen on Kaarinalle aikanaan merkittävä hanke.
● Joukkoliikenne (Föli) toimii hyvin, vaikka linjat ja vuorotiheydet kaipaavat välillä uudelleen tarkastelua.
● Kevytliikenne tarvitsee monipuolisemmat, turvallisemmat ja parempikuntoiset väylät. Jokaisella asuinalueella on
hyvä olla lähimetsä, jossa voi kohdata luonnonrauhaa ja tyyneyttä.
● On luotava turvallisia elinympäristöjä, reittejä ja teitä. Kaupungin kiinteistöjen tulee olla terveellisiä.
● Asuinympäristön on oltava kaunis ja mielenterveyttä edistävä.
Luonto ja kulttuuri
● Kaupungin kulttuurihistoria, sen maisemat ja arvokkaat rakennukset sitovat meidät kotiseutuumme. Niitä on syytä vaalia ja rakennuksia pitää kunnossa.
● Kaarinan on löydettävä arvostus omaa historiaa ja sen julkituomista kohtaan. Se vaatii tekoja ja mm. Rauhalinnan kartanon korjaamista yhteistyössä yrittäjien kanssa.
● Luonnonläheisyys on meille arvokas asia. Ympäristönsuojelulla voimme parantaa elämän laatua.
● Littoistenjärven kunnostuksessa on siirrytty viimeiseen keinoon. On kaikkien yhteinen toive, että järvi toipuu ja sen virkistysarvo palautuu.
● Hovirinnan rannasta ja puistosta tulee kaarinalaisten virkistyskeidas. Lasten leikkipaikan rinnalle saamme myös nuorisolle harrastuspaikkoja. Senioreille alue tarjoaa kuntopuiston. Myös rantaravintolaa ryhdytään rakentamaan tänä vuonna.
● Sadevesien ohjaaminen lampien kautta vähentää tulvariskiä ja ravinteiden valumaa vesistöihin.
Rauhalinna ja Kuusistonsalmi


   9   10   11   12   13