Page 12 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 12

12
kaarinanvihreat.fi
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
Yrittäminen luo työtä
Yhteistyö toimii hyvin yrittäjäystävällisessä kaupungissa.
Se houkuttelee uusia yrittäjiä ja takaa entisten säilymisen. Yritykset täydentävät kaupungin palveluita ja tarjoavat työpaikkoja.
● Yrittäjiä on kohdeltava tasapuolisesti.
● Kaupungin asukastiheys mahdollistaa
monipuolisen palveluliiketoiminnan.
● Kaarinan ja Piikkiön keskustoissa tarvitaan lähipalveluita ja –kauppoja isoista kauppakeskuksista huolimatta.
● Aina, kun on mahdollista, kaupunki käyttää oman kunnan yrittäjien palveluita.
● Kaupungin elinvoima lisääntyy yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Suunnitelmallinen taloudenpito turvaa palvelut
Vakaa talous antaa raamit kaupungin toiminnalle. Palvelutuotannon jatkuva kehittäminen on tärkeää. Tarpeettomiksi tulevista tehtävistä voidaan luopua digitalisaation edetessä luonnollisen poistuman kautta.
● Riittävät verot ja maksut ovat välttämättömiä palvelujen laadun ja määrän säilyttämiseksi.
● Julkinen rakentaminen on kannatettavaa, jos niin turvataan palveluja ja korjataan kaupungin omaisuutta.
● Velanotto on hyväksyttävää julkiseen rakentamiseen, josta hyötyvät myös tulevat sukupolvet.
● Palvelujen parantamiseksi seudullinen yhteistyö on tärkeää ja usein myös taloudellisesti kannattavaa.
● Kaupungin tarpeetonta ja kuluja tuovaa omaisuutta voidaan realisoida.
● Kaupungin henkilöstön hyvinvointi takaa myös taloudellisesti parhaan lopputuloksen.
6
5


   10   11   12   13   14