Page 18 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 18

18
kaarinanvihreat.fi
Oikeus nauttia puhtaasta luonnosta
73
Tina Heikkilä
insinööri
Kuka olen? Olen Tina Heikkilä, 41-vuotias tietoliikenne- ja ympäristöteknologian insinööri. Asun kauniilla Kotimäen asuinalueella 1920-luvun hirsirakenteisessa talossa avopuolisoni ja kahden lapsemme kanssa. Vanhin lapsemme käy ensim- mäistä luokkaa Ristikallion koulussa ja nuorimmainen on osittaisessa päivähoi- dossa.
Mitä osaan? Vahvin työkokemukseni löytyy elektroniikkateollisuuden parista yli 10 vuoden ajalta, jonka aikana toimin erilaisissa tuotekehitystehtävissä sekä pro- jektinvetäjänä alihankintaorganisaatiossa. Vahvuuksiani ovat yhteistyö ja yhtei- sen sävelen löytäminen sekä asioiden eteenpäin vieminen.
Mitä kiinnostaa? Vapaa-ajallani kehittelen ja valmistan pientuotteita käsityönä luonnonmateriaaleista. Harrastuksiini kuuluu myös ulkoilu, luonnonaiheiden valokuvaus sekä ajoittainen remontointi.
Mihin haluan vaikuttaa? Pidän tarpeellisena jokaisen ihmisen oikeutta nauttia puhtaasta ja virkistävästä luonnosta, tähän oleellisena osana kuuluvat Littoisten- järven virkistyskäytön parantaminen sekä merellisten virkistyskäyttömahdolli- suuksien kohentaminen. Minulle on tärkeää vaalia myös kulttuurihistoriallista perintöämme ja pitää huolta ympäristöstämme.
Ilmastonmuutos huolettaa myös minua ja pyrin edistämään askelia kohti hiili- neutraalia kuntaa ja täten tukea tärkeää tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi. Tässä tärkeinä aiheina näen mm. hiilinieluista huolehtimisen, toimivan ja järke- vän julkisen liikenteen, uusiutuvan energiantuotannon sekä panostuksen tutki- mukseen ja kehitykseen. Arvostan paikallisia terveys –, hoiva– ja varhaiskasvatus- palveluja sekä koulutusta ja näen ne tärkeänä osana elävää Kaarinaa.
Millainen olen? Pyrin tuomaan uutta näkökulmaa päätöksentekoon ja viemään asioita eteenpäin järki ja sydän edellä. Tärkeää minulle on päätöksenteon avoi- muus.
Päiväkodeissa hoitopaikkoja oltava riittävästi
74
Eeva Hummelholm
puuseppä, kotiäiti
Kuka olen? Olen 34-vuotias, neljän lapsen äiti ja perinnerakentaja.
Taloamme kutsutaan Huvikummuksi, se on vanha ja sitä kunnostetaan rakkau- della, pihalla juoksee iloisia lapsia ja pihasta näkee, että paljon tehdään – ja itse. Sen talon perheen äiti on Eeva Hummelholm.
Mitä osaan? Koulutukseltani olen puuseppä. Olen myös maalari ja taitava kakku- mestari. Olen ollut viime vuodet lasten kanssa kotona ja keikkaluontoisesti tehnyt lavastemaalauksia elokuviin. Teen harrastuksena taidokkaita kakkuja, mutta haa- veissa on, että jonain päivänä työllistäisin itseni omassa yrityksessä.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostavat lapsiperheiden asema ja asiat, kestävä ra- kentaminen ja luonnonmukaiset materiaalit.
Mihin haluan vaikuttaa? Päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla hyvä hengittää niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Pyrin siihen, että Kaarina on tulevaisuudessakin lapsiperheystävällinen kaupun- ki. Hoitopaikkoja on riittävästi ja laatu hyvä.
Millainen olen? Olen helposti lähestyttävä, hyvin puhelias ja tutustun mielellä- ni ihmisiin. Olen iloinen ja hymyilen paljon, luonteeltani olen sovittelija ja tulen erilaisten ihmisten kanssa juttuun, mutta tarpeen tullen määrätietoinen ja päät- täväinen.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tina-heikkila
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/eeva-hummelholm


   16   17   18   19   20