Page 21 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 21

21
Virkistys- ja ulkoilualueiden tarjontaa lisättävä
80
Kirsi Lehto
tutkija, FT
Kuka olen? Olen Kirsi Lehto, 60-vuotias  loso an tohtori. Asun puolisoni kanssa Kaarinan Kesämäessä, rivitalossa. Perheen kaksi aikuista lasta ovat jo muuttaneet pois kotoa.
Mitä osaan? Toimin yliopisto-opettajana ja dosenttina Turun yliopiston bioke- mian laitoksella. Molekyylibiologian kurssien ohella opetan astrobiologiaan ja elämän syntyyn liittyviä kursseja. Tähän aihepiiriin liittyy myös koko maailman historiaa esittelevä Aikavaellus-reitti, josta olemme nyt kehittämässä uutta digi- taalista, poikkitieteellistä luonnontieteiden opetusmateriaalia. Harrastan tieteen popularisointia mm. blogissa sivulla: https://www.ursa. /blogi/elaman-keitaita/
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostaa maailman tilanne ja sen nopea muuttumi- nen. Globalisaation, digitalisaation, teknologian, väestönkasvun, ja maailman epätasa-arvon, epävarmuuden ja levottomuuksien seurauksena monet asiat muuttuvat sekä ympäristössämme että yhteiskunnassamme. Haluan ymmärtää miten omilla valinnoillamme vaikutamme kehityksen suuntaan, kuten myös sitä, miten nämä muutokset tulevat vaikuttamaan meidän elämäämme. Uudet käytän- nöt kuten kiertotalous, uusiutuva energia, lähiruoka ja älykäs teknologia voivat merkittävästi vähentää ihmisten aiheuttamia ympäristöhaittoja.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa siihen, että nuoret saavat hyvän kou- lutuksen joka opettaa heitä itsenäiseen ja luovaan ajatteluun ja asioiden ymmär- tämiseen. Koulun pitää tarjota myös positiivista ja vastuullista elämän asennetta, sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä.
Kaarinan paikallista joukkoliikennettä pitää edistää esim. palvelubussilinjojen avulla. Alueellisen yhteistyön avulla pitää varmistaa että korkeatasoiset sote-pal- velut säilyvät täällä vielä maakunnalliseen hallintaan siirryttäessä. Maakuntamal- lin tulisi lisätä palvelujen tarjontaa alueellamme.
Rakentamisessa ja kaavoituksessa tulee suosia viher-, virkistys- ja ulkoilualueiden ylläpitoa ja tarjontaa.
Millainen olen? Olen positiivinen ja vastuuntuntoinen henkilö. Harrastan runoa ja kirjallisuutta. Rentoudun luonnossa liikkumalla ja puutarha-hommissa, lo- ma-aikoina erityisesti mökkimaisemissa.
kaarinanvihreat.fi
Lapsiperheiden arki otettava huomioon
79
Jukka Lampikoski
toimitusjohtaja, yrittäjä
Kuka olen? Olen 33-vuotias kahden lapsen isä Kaarinan Kuusistosta, tietojenkä- sittelyn tradenomi sekä pitkäaikainen yrittäjä. Vapaa-aikani menee lapsien kans- sa touhutessa ja tämän lisäksi harrastan mm. frisbeegol a, jalkapalloa, sählyä, lenkkeilyä ja retkeilyä. Näiden lisäksi harrastuksiini kuuluu viherkasvien kasva- tus, tietokone- sekä lautapelit. Olen asunut aiemmin Porissa, Turussa ja nyt Kaa- rinassa. Pidän todella Kaarinassa asumisesta ja eritoten Kuusistossa jossa olenkin asunut jo muutaman vuoden.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostavat erityisesti tulevaisuuden haasteet, inno- vaatiot, tekniikka ja sen soveltaminen ongelmien ratkaisuihin. Vaaleissa minua kiinnostavat erityisesti koulutus- sekä lapsiperheasiat, viihtyisän elinympäristön kehittäminen sekä kaavoitus asiat jolla saadaan keskustaa yrittäjä ystävälliseksi.
Mihin haluan vaikuttaa? Tavoitteeni on huolehtia, että Kaarinassa huomioitaisiin lapsiperheiden asiat mahdollisimman reilusti, sekä vaalittaisiin lähiluontoamme. Rakennetaan Kaarinaan myös lisää viihtyisää elinympäristöä, jossa voi ulkoilla ja temmeltää. Jokainen lapsi ansaitsee hyvän koulutuksen ja maksuttoman varhais- kasvatuksen.
Luomalla Kaarinaan lisää yrittäjiä luomme myös lisää työpaikkoja. Suurin osa uusista työpaikoista syntyykin pienyrityksiin. Kehitetään Kaarinan keskustasta mielenkiintoinen alue uusia yrityksiä silmällä pitäen sekä kannustetaan ihmisiä uusiksi yrittäjiksi.
Millainen olen? Reilu, yrittäjähenkinen ja helposti lähestyttävä. Olen kiinnostu- nut politiikasta ja seuraankin aktiivisesti maailman sekä Suomen politiikkaa, jo tästä syystä näin tarpeelliseksi olla mukana vaikuttamassa.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jukka-lampikoski
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/kirsi-lehto


   19   20   21   22   23