Page 23 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 23

23
Kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin
84
Beatriz Mahkonen
asiakaspalvelupäällikkö, KTM
Kuka olen? Olen 42-vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen asunut Kaarinan Ke- sämäessä perheeni kanssa jo yli 16 vuotta. Perheeseni kuuluu rakennusalalla työs- kentelevä aviomies, kaksi lasta ja kaksi innokasta cavalieria.
Mitä osaan? Työssäni asiakaspalvelupäällikkönä yhdistyy asiakaspalvelu- ja esi- miestyö. Olen toiminut sekä esimies- että asiantuntijatehtävissä isoissa ja pienissä organisaatioissa.
Työelämässä olen tottunut ottamaan vastuuta haasteita pelkäämättä. Vastuun- kanto ja päätöksien tekeminen ei ole minulle vierasta. Työelämässä hankituista taidoista on hyötyä myös politiikassa.
Mikä kiinnostaa? Olen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jossa luonto on tärkeässä osassa. On tieteellisestikin todistettu, että metsässä liikkumi- nen lisää henkisiä voimavaroja ja ehkäisee masennusta. Toinen minulle tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä on puhdas, lähellä tuotettu ruoka.
Harrastan luonnossa liikkumista sekä Nia-tanssia ja käyn ryhmäliikuntatunneil- la. Lisäksi olen kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta. Tammikuussa 2017 osallistuin vegaanihaasteeseen, mikä sai pohtimaan lihan tuotantoon liittyviä ympäristö- ja eettisiä tekijöitä.
Mihin haluan vaikuttaa? Uskon, että Vihreät on tulevaisuuden puolue, joka välit- tää aidosti tulevista sukupolvista, hakee kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haastei- siin ja osallistaa kansalaisia demokraattiseen päätöksentekoon.
Kaikkein tärkeintä minulle on lasten hyvinvointi. Molemmat lapseni ovat käyneet Valkeavuoren koulua, joka on ollut erinomainen oppimisympäristö. Koulun si- säilmaongelmien ratkaisemisessa on nyt otettu askeleita oikeeseen suuntaan ja haluan, että jatkossakin eri tahot hakevat yhteistyössä vastaaviin ongelmiin kestä- viä, tarpeeksi tehokkaita ja nopeita ratkaisuja.
Kaarinassa on huolehdittava siitä, että tulevatkin sukupolvet saavat liikkua met- sissä, uida puhtaissa vesistöissä ja syödä kouluissa terveellistä ja lähellä tuotettua ruokaa.
Millainen olen? Olen rauhallinen, positiivinen, vastuuntuntoinen ja luotettava. Uskon siihen, että aidolla yhteistyöllä ja avoimuudella saadaan viisaita päätöksiä aikaan. Minulle on tärkeää, että sekä ihmisiä että luontoa kohdellaan arvostavasti.
kaarinanvihreat.fi
Kulttuuritarjontaa elävöitettävä, yhteisöllisyyden lisäämistä
83
Liinaleena ”Liinu” Leiwo
kirjastonhoitaja, toiminnanjohtaja
Kuka olen? Hei olen Liinu. Olen monialainen kulttuurityöläinen. Koulutukseltani olen  loso an maisteri, lasten ja nuorten erityisohjaaja, ammatillinen opettaja ja opiskelen tällä hetkellä maisterivaiheessa erityispedagogiikkaa. Minulla on myös ylempi kirjastoalan pätevyys.
Mitä osaan? Teen työtä nuorisotyössä yksityisen kuoron toiminnanjohtajana, koulukirjastonhoitajana ja koulunkäynninohjaajana: lapset, nuoret, taide- ja kulttuurikasvatus sekä oppimaan oppimisen tukeminen ovat minulle sydämen asioita. Kun nuoret ihmiset oppivat vaikuttamaan itse asioihin ja lukemaan sekä hankkimaan tietoa kriittisesti ja aktiivisesti, he ovat matkalla kohti aktiivista kan- salaisuutta. Sitä tarvitaan.
Mikä kiinnostaa? Omat lapseni ovat esikoulussa, alakoulussa, yläkoulussa ja lu- kiossa, joten lasten, nuorten ja koulutuksen maailma on mielenkiinnon kohde myös siksi. Se, että kouluissa voidaan hyvin on todella tärkeä osa perheiden hy- vinvointia. Se että päiväkodissa voidaan hyvin, auttaa työssä käyvää väestöä jak- samaan. Työelämä ja koulun arki ovat parhaimmillaan työn iloa ja se kertautuu meille kaikille. Vanhimmasta nuorimpaan.
Mihin haluan vaikuttaa? Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, koska haluan vaikut- taa lasten ja nuorten kasvuympäristöön, niin fyysiseen kuin henkiseenkin.
Haluan entisestään elävöittää Kaarinan kulttuuritarjontaa ja aktivoida ihmisiä mukaan yhteisöllisempään toimintaan nuorten osallisuuden lisäämiseksi: kun omat nuoret ja lapset tekevät yhdessä, tulevat mukaan myös huoltajat, isovan- hemmat, naapurit – lopulta päättäjät ja ihan kaikki. Tarvitaan toiminnalle paik- koja ja yhteistä tahtoa niin toimintaan kyllä löytyy tekijöitä. Kaarinalaiset ovat aktiivisia ja idearikkaita!
Millainen olen? Nautin kauneudesta ja yhteisöllisyydestä, valokuvaamisesta, mu- siikista ja siitä, kun ihmiset tarttuvat toimeen, tekevät yhdessä ja saavuttavat. On etsittävä aktiivisesti reittejä vaikuttaa. Kunnallispolitiikka on se tie, minkä kaut- ta voin viedä itselleni tärkeitä asioita eteenpäin. ”Eipä tälle mitään voi” on usein kuultu lause, jonka haluan kumota. Kyllä voi! Kun koen jotain tärkeäksi, olen hy- vin määrätietoinen.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/liinu-leiwo
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/beatriz-mahkonen


   21   22   23   24   25