Page 24 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 24

24
kaarinanvihreat.fi
Huomioitava ympäristövaikutukset ja luonnon hyvinvointi
85
Taisto Oksanen
energiatekniikan insinööriopiskelija
Kuka olen? Olen 33-vuotias energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Asun Koris- tossa avopuolisoni ja hänen poikansa sekä koiran kanssa. Olen syntynyt Turussa, mutta muutin Piikkiöön ja kävin siellä kouluni. Asuin pari vuotta välillä Turussa. Kaksi vuotta olen ollut jälleen kaarinalainen.
Mitä osaan? Olen luonut työuraa opiskeluiden ohessa: viisi vuotta tehdastyössä paperin jälkikäsittelyssä sekä viimeiset viisi vuotta tietotekniikan toimistotyössä insinööritoimistossa.
Mikä kiinnostaa? Vapaa-aikanani rentoudun luonnossa valokuvauksen parissa. Pitkäaikainen harrastukseni on ollut seurata teknologian kehittymistä ja sen so- veltamista lähiympäristön toimintatapoihin. Haluan olla vaikuttamassa tulevai- suuden ratkaisuihin. Niitä on tehtävä harkiten ja riskit sekä ongelmakohdat sel- vittäen. Vasta sitten niitä voi soveltaa käyttöön.
Elokuvat ovat minulle myös harrastus, sekä niiden katsominen että äänentoiston ja kuvan tekniikan ymmärtäminen.
Tänä vuonna olen Suomen Reumanuoret ry:n hallituksen varajäsenenä. Parasta Suomen reumanuorissa ovat tapahtumat. Ne antavat korvaamatonta vertaistukea toisille reumasairauksista kärsiville. Vertaistuki on voimauttavaa, avartavaa sekä antaa paljon ystäviä joilla on samankaltainen taakka kannettavanaan.
Mielenkiintoista on, millaista pitkäaikaissairaiden nuorten hoito yhteiskunnas- samme on ja miten esimerkiksi työlainsäädäntö vaikuttaa erilaisia tuki- ja liikun- taelinsairauksia sairastavien arkeen.
Mihin haluan vaikuttaa? Sydäntäni lähellä ovat ne, jotka eivät saa ääntään kuulu- viin. Kaikissa päätöksissä on otettava huomioon ympäristövaikutukset ja luonnon hyvinvointia lisäävä vaikutus.
Lähialueiden historia juontaa kauas. Jälkipolville on tärkeä jättää sitä jäljelle. Olen myös huolissani niin lapsiperheiden kuin nuortenkin tulevaisuuden mahdolli- suuksista.
Asumista on kehitettävä tarjoamalla kohtuuhintaista pientaloasumista. Joukkolii- kenne on tehtävä houkuttelevaksi. Tulevaisuudessa voidaan vähentää henkilöau- tolla yksin tehtäviä työmatkoja.
Millainen olen? Koen olevani teknologisesti valveutunut, suorapuheinen ja em- paattinen ihminen. Kuitenkin tapani on perehtyä asiaan, minkä jälkeen päätän kantani realismia unohtamatta.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/taisto-oksanen
Kouluihin ja koulutukseen panostettava enemmän
86
Niko Porjo
fyysikko
Kuka olen? Olen 44-vuotias fyysikko. Asun vaimoni kanssa Piikkiössä yhdessä ra- kentamassamme omakotitalossa. Lapsia on kolme: nuoremmat ovat vielä koulus- sa, vanhin jo lukiossa.
Mitä osaan? Työskentelen lääketieteen tarpeisiin mittalaitteita valmistavassa yri- tyksessä. Aikaisempaa kokemusta minulla on elektroniikka-alalta matkapuheli- mien suunnittelusta.
Koulutukseni antaa laajan ymmärryksen fysikaalisista prosesseista. Viime vuosi- na olen oppinut uutta optiikasta ja lasereista, elektroniikkalaitteiden sielunelämä sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen toiminta on tuttua.
Politiikassa hyötyä on ollut monimutkaisten kokonaisuuksien jäsentämiskyvystä eikä haittaa ole ollut tilastomatematiikankaan ymmärtämisestä.
Mikä kiinnostaa? Politiikassa tietoon perustuva päätöksenteko, erityisesti mitä tehdään silloin kun tietoa ei ole ihan riittävästi. Yhdyskuntarakenne ja liikenne, niin autolla, joukkoliikenteellä kuin polkupyörälläkin saa minut lukemaan esitys- listan entistäkin tarkemmin.
Vapaa-ajalla tykkään pienistä rakenteluprojekteista, vaikkapa sähkömopon kor- jaamisesta. Tänä talvena olen myös elvytellyt nuoruuden purjelentoharrastusta. Kuntoilupuolella harrastan lyhyehköjä juoksulenkkejä ja pidempiä pyöräilyretkiä.
Mihin haluan vaikuttaa? Ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse – ja tietämät- tömyys. Jotkut pelkäävät enemmän kuin toiset, mutta tietämättömyyden haluan hävittää. Niinpä kuntatasolla kouluihin ja koulutukseen pitää panostaa.
Yhteiskunnan maksama data tulisi saattaa avoimeksi ja elleivät kuntalaiset muu- ten ole selvillä kuntansa asioista niin sitten pitää tuputtaa kuten karjalaismummo kolmatta lautasellista.
Vähän kaukaisempikin tulevaisuus pitää muistaa, kun päätöksiä tehdään, min- kä täytyy näkyä sekä velanotossa että investointien suunnittelussa. Melkein aina kouluun kannattaa rahaa kaataa, mutta pitääkö liikenneympyrä tai valot rakentaa vartin ruuhkan takia?
Millainen olen? Yleensä aurinkoinen, joskus yrmy, mutta aina nörtti. Tulen yleensä hyvin toimeen ihmisten kanssa, vaikka innostuessa joskus voi tulla vähän kiihkeämpääkin ilmaisua. Vääryyttä minun on vaikea sietää. Avaan suuni kun on sen paikka, tutussa porukassa joskus olen kuulemma puhunut muutenkin.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/niko-porjo


   22   23   24   25   26