Page 26 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 26

26
kaarinanvihreat.fi
Kaupungin rakennusten oltava terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia
89
Hannu Rautanen
rehtori
Kuka olen? Olen 66-vuotias eläkkeellä oleva rehtori. Tein työni Kaarinassa, vii- meksi Piispanlähteen koulussa. Asumme vaimoni kanssa Hovirinnan Hovipellol- la. Meillä on viisi pientä lastenlasta.
Mitä osaan? Olen koulutuksen ammattilainen. Suuren yhtenäiskoulun johtami- nen oli arkeani. Kaupungin kouluasiat ja –olot ovat tulleet hyvin tutuiksi. Muu osaamiseni liittyy ympäristönsuojeluun, kaavoitukseen, strategiseen suunnitte- luun, yrittämiseen ja talousasioihin.
Kunta- ja maakuntapolitiikassa olen ollut mukana kolme vuosikymmentä, myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen mm. kaupunginval- tuuston varapuheenjohtaja ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Mikä kiinnostaa? Haluan puolustaa etenkin niiden oikeuksia, jotka eivät siihen itse kykene. Hyvä elämä kaikille – ihmiselle ja luonnolle – myös tulevaisuudessa on  loso ani.
Olen ollut nuoresta asti ornitologi ja luonnonsuojelija. Harrastan myös kirjoitta- mista, valokuvaamista, rakennussuojelua, arkeologiaa, luomuviljelyä, vanhojen rakennusten korjaamista ja pitkiä kävelyjä luonnossa.
Mihin haluan vaikuttaa? Vuosien kokemus on tuonut tietoja ja keinoja vaikuttaa laajasti kaupungin asioihin. Sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksessa on turvattava kaarinalaisten palvelut ja asema.
Korkeatasoinen päivähoito ja koulutus ovat tärkeitä asioita. Kaupungin rakennus- ten on oltava terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia. Perheiden tarpeita on tuet- tava ja tarjottava myös kaikenikäisille harrastusmahdollisuuksia. Kaupunkiympä- ristön viihtyisyys, kulttuuriarvojen säilyttäminen, lähimetsät ja luonnonläheisyys lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia.
Ikääntyvälle väestölle on luotava palveluja ja mahdollisuuksia, jolloin Kaarinassa voi elää arvokkaan ja mielenkiintoisen vanhuuden. Meidän on luotava ekologises- ti kestävä kaupunki.
Haluan uudesta kirjastostamme kaupunkilaisille kohtaamispaikkaa toreineen ja puistoineen. Hovirinnan puisto- ja ranta-alueesta on rakennettava vapaa-ajan kei- das kaupunkilaisille.
Millainen olen? Olen sosiaalinen, suora, avoin ja tulen toimeen ihmisten kanssa. Innostun helposti ja tartun asioihin. Rohkeus ja sinnikkyys ovat minulle tunnus- omaisia piirteitä.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/hannu-rautanen
Haluan vaikuttaa opetukseen ja varhaiskasvatukseen
90
Jarkko Saarinen
lehtori, pääluottamusmies
Kuka olen? Olen 55-vuotias fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori Kaarinan Valkevuoren koulusta. Olen syntynyt Kaarinassa ja asunut Voivalassa. Asun ny- kyään Kuusistossa yhdessä avovaimoni, koiran ja kahden kissan kanssa. Tyttäreni opiskelee Turussa.
Mitä osaan? Toimin opetustyön ohella lähes päätoimisesti JUKO:n eli Julkisen alan Koulutettujen pääluottamusmiehenä Kaarinassa Olen opiskellut myös lii- kuntatieteitä ja urheiluvalmennusta.
Mikä kiinnostaa? Harrastin nuorena perhosten keräilyäja sitten innostuin lintu- jen tarkkailusta. . Viime vuosina kalastus ja etenkin perhokalastus on tullut tär- keimmäksi harrastuksekseni niin merellä kuin jokivesilläkin.
Ympäristöasiat kiinnostivat minua jo 15-vuotiaana. Olin mukana Kaarinan luon- tokerhossa 70-luvun lopussa ja sittemmin perustamassa myös luonnonsuojeluyh- distystä. Kuulun myös vihreiden perustajajäseniin.
Ajoin pyörällä kilpaa lähes 20 vuotta. Tutuksi tulivat maastopyöräily, maantiepyö- räily ja lopulta rakkauteni ratapyöräily. Nykyään olen mukana lietolaisen Team Velo Cyclingin valmennustoiminnassa. Pyöräilen paljon ja työmatkat taittuvat pyörällä vuodenajasta riippumatta.
Mihin haluan vaikuttaa? Olen ehdokkaana, koska haluan vaikuttaa opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Digiloikka, uusi opetussuunnitelma, oppilashuoltolaki ja varhaiskasvatuslaki asettavat kunnille aivan uudet haasteet.
Lapsen oikeus turvalliseen päivään varhaiskasvatuksessa ja koulussa, oikeus ope- tukseen ja oikeus terveelliseen ympäristöön tulee vaatimaan kuntien päättäjiltä ja virkamiehiltä uutta tapaa lähestyä asiaa.
Kehittyvä kunta asettaa myös kaavoitukselle haasteita: on taattava turvallinen ja terveellinen ympäristö. On otettava huomioon myös asumisen, rakentamisen ja liikenteen mahdollisimman pieni ympäristökuormitus.
Haluan antaa osaamiseni käyttöön uusien vaatimusten edessä. Uskon, että mi- nulla on paljon annettavaa omalle kaupungilleni ja kaupunkilaisille. Kokemusta minulla on paljon kaupungin päätöksenteosta virkamiehenä, valtuutettuna ja ny- kyään myös kaupungin koulutetun henkilöstön edunvalvojana.
Millainen olen? Olen sosiaalinen ja neuvotteluissa kouliintunut ihminen. Osaan kuunnella ja etsiä ratkaisuja. Tahtoni on kova vaikuttaa asioihin.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jarkko-saarinen


   24   25   26   27   28