Page 27 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 27

27
Esteetön rakentaminen palvelee kuntalaisia
92
Tiia Sipola
sosionomi
Kuka olen? Olen 33-vuotias sosionomi. Asun Kaarinan Littoisissa perheeni kans- sa. Perheeseeni kuuluu puoliso sekä kolme alle kouluikäistä lasta. Vanhin aloittaa syksyllä eskarin Ristikalliossa. Kaarinassa olemme asuneet kohta kuuden vuoden ajan. Tällä hetkellä olen vielä kotona nuorimman lapsemme kanssa.
Mitä osaan? Olen aiemmin työskennellyt kuntoutuksen parissa ja toiveena on pa- lata jossain vaiheessa vastaavaan työhön. Elämääni mahtuu paljon monenlaista järjestötoimintaa ja luottamustoimia, joista on tullut jo elämäntapa. Toimimme myös tukiperheenä.
Mikä kiinnostaa? Olen kiinnostunut laajasti yhteiskunnallisista asioista. Minua kiinnostaa etenkin lapset ja yhteiskunnan vähemmistöryhmiin liittyvät asiat. Mi- nulle tärkeitä asioita ovat ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Vapaa-ajalla luen paljon ja musiikki on minulle tärkeää.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa etenkin lasten asioihin Kaarinassa. Lapsilla tulee olla hyvät edellytykset käydä koulua ja saada laadukasta varhais- kasvatusta päivähoidossa. Lapsiperheiden tulee voida tuntea Kaarina omaksi koti- kaupungikseen tulevaisuudessakin. Minulla on näkemystä päivähoitoon liittyviin asioihin sekä ammatillisesta että vanhemman näkökulmasta.
Myös vammaisten asiat ovat lähellä sydäntäni. Itse syntymästä asti liikuntavam- maisena koen toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä esteettömyyteen liit- tyvät kysymykset erityisen tärkeäksi. Tehdään yhdessä Kaarinasta esteetön kau- punki, koska esteetön rakentaminen palvelee kaikkia kuntalaisia. Haluan olla mukana kuntalaisten tarpeet ja toiveet huomioivassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa.
Millainen olen? Olen sosiaalinen, avoin ja tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Haluan olla vaikuttamassa asioihin ja lähden helposti mukaan uusiin kiinnostaviin juttuihin!
Pidetään huolta ihan jokaisesta, yhdessä!
kaarinanvihreat.fi
Päättäjien oltava ideanikkareita ja rohkeita
91
Mari Saario
liiketoimintajohtaja, FM
Kuka olen? Läheisiäni ovat puoliso, kolme lasta, yksi koira, pari kania sekä laaja joukko ystäviä..
Olen myös liiketoimintajohtaja, Kaarinan kaupunginhallituksen ja Varsinais-Suo- men maakuntahallituksen jäsen, 42-vuotias piikkiöläinen. Toimin maakunnan sote-uudistuksen työryhmässä sekä alueen edustajana eurooppalaisen järjestön CPMR:n ilmastoryhmässä. Olen tieteen ja teknologian vihreät Viite ry:n perustaja ja tiedepuolue.  -liikkeen jäsen.
Mitä osaan? Työelämässä asiakkaitani ovat kestävää liiketoimintaa rakentavat yri- tykset. Aiempaan työuraan mahtuu monenlaista maatalouslomittajasta ja sairaa- la-apulaisen tehtävistä ammattiopiston yrityspalvelupäällikköön. Olen kokenut kuntavaikuttaja, viestinnän ja esiintymisen ammattilainen.
Mikä kiinnostaa? Maailman muuttaminen paremmaksi. Elämme turvallista ja vaurasta aikaa – meidän pitää vain jakaa sitä vaurautta oikein. Vihreissä minua motivoi halu ymmärtää päätösten vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.
Harrastuksiani ovat teatteri, kirjallisuus, ja lautapelit sekä maailman parantami- nen, vaikkapa Äitiyslain tai Priden some-kampanjoijana tai erityislasten perhei- den tukena
Mihin haluan vaikuttaa? Kaarinan päättäjissä on oltava sekä uusia ideanikkarei- ta, rohkeita kyseenalaistajia että kokeneita kuntaelämän asiantuntijoita. Uusia ajatuksia saa uusilta vihreiltä, joita olen pyytänyt mukaan, vaikuttamista sekin.
Toimin valtuutettuna myös ympäristöasioiden ja yritystoiminnan asiantuntijana. Ruuhkavuosina kuntapalvelut ovat tärkeä tuki työn ja perheen yhteensovittami- seen. Tärkeitä ovat tasa-arvo ja ja elintasoerojen pienentäminen sekä verotuloilla rahoitettu yhteisvastuu.
Millainen olen? Energinen ja toimeen tarttuva. Viihdyn ihmisten seurassa ja olen helposti lähestyttävä. Kun tartun asiaan, silloin tapahtuu.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/mari-saario
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tiia-sipola


   25   26   27   28   29