Page 28 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 28

28
kaarinanvihreat.fi
Sote-uudistuksen lähtökohtana oltava asiakkaan paras
93
Anneli Suutari (sit.)
erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen
Kuka olen? Olen Anneli Suutari, 64-vuotias vaimo, äiti ja mummu. Asun Littoisten Verkakylässä aviomieheni kanssa. 42-vuotisesta liitosta meillä on kaksi poikaa ja yksi lapsenlapsi. Olen sitoutumaton vihreä.
Mitä osaan? Ammatiltani olen sisätautikirurginen erikoissairaanhoitaja. Vaikka olenkin jo eläkkeellä, ihmisten hyvinvointi on yhä sydämenasiani. Teen vapaaeh- toistyötä liikunnan edistämiseksi ja toimin puheenjohtajana Kaarinan-Piikkiön Sydänyhdistyksessä.
Olen myös toiminut pitkään ja aktiivisesti kunnallispolitiikassa. Nykyisellä ne- livuotiskaudella olen ollut kunnanvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, maakuntavaltuuston jäsen, teknisen lautakunnan jäsen, Kaarinan palvelukeskus- säätiön hallituksen jäsen, VSSP:n lähipalvelulautakunnan jäsen ja ympäristölauta- kunnassa hallituksen varaedustaja.
Mikä minua kiinnostaa? Haluan, että kuntaa hallitaan yhteistyöllä ja uusia toimin- tatapoja etsien. Kuntalaisia on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Meidän tulee tehdä yhteistyötä maakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa.
Terveyden vaaliminen yksilötasolla on mielestäni ensiarvoisen tärkeää, koska se vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Kannatan hyötyliikuntaa ja viihdyn hyvin luonnossa. Omakotitalon puutarha on kesäinen intohimoni. Oman maan perunat, tomaatit ja omenat maistuvat syksyllä.
Mihin haluan vaikuttaa? Sosiaali- ja terveysuudistus on ajankohtainen asia. Läh- tökohtana on oltava asiakkaan paras. Tavoitteiden ja vaikuttavuuden merkitys kansalaisille on oltava selvillä, kun uudistus tapahtuu. Ennaltaehkäisy jää kuntien tehtäväksi. On varmistettava, että näin myös tapahtuu.
Ihmisten turvallisuus tulee turvata ongelmista huolimatta. Koulutuksen tulee olla jokaisen oikeus. Terveelliset tilat tukevat viihtyisyyttä ja tuloksellisuutta ja ehkäise- vät sairauksia. Kiusaamiseen pitää puuttua ajoissa ja syrjäytyminen tulee estää. Sotaveteraanien huollon ja kuntoutuksen on palveltava kiitettävästi. Mielestäni pi- täisi huolehtia myös kotirintamanaisista, jotka on nyt täysin unohdettu. He tekivät tärkeää työtä, miesten puolustaessa Suomea.
Meillä Suomessa on vielä metsää, vettä ja raitista ilmaa, jota emme aina huomaa arkisissa oloissamme. Luonnon monimuotoisuutta tulee hoitaa ja vaalia.
Millainen olen? Olen oikeudenmukainen ja innovatiivinen toteuttaja. Haluan kuunnella ihmisiä ja olla tekemässä ratkaisuja, joilla me kaikki voimme parem- min.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anneli-suutari
Puolustan lapsiperheiden palveluita
94
Anna Tonttila
sosiaalityöntekijä
Kuka olen? Olen 39-vuotias yhteisöpedagogi AMK sekä VTM (sosiaalipolitiikka). Ammatikseni on eri vaiheiden kautta vakiintunut sosiaalityöntekijä, ja parhail- laan valmistelen YTM- tutkintoa, joka pätevöittää minut virallisestikin tähän am- mattiini. Työssä olen ollut terveydenhuollon sosiaalityössä jo vuosien ajan. Asun avomieheni, 2-vuotiaan tyttäremme ja Eetu-koiran kanssa Littoisissa.
Mitä osaan? Ymmärrän koulutukseni ja työni kautta yhteiskunnan toimintaa. Tunnen hyvinvoinnin mekanismeja ja pystyn arvioimaan niitä yhteyksiä, joita po- litiikkatoimilla voi olla erilaisten ihmisryhmien hyvinvointiin.
Mikä kiinnostaa? Luonto ja ympäristö virkistyksen lähteenä mutta myös tärkeä- nä itseisarvona. Ihmiset ja heidän tarinansa. Omaksi ja koiran iloksi harrastan agilitya.
Kuntalaisina minä ja perheeni olemme muun muassa perhepäivähoidon ja neu- voloiden asiakkaita, lähiluonnosta nauttijoita ja julkisen liikenteen sekä lähipal- veluiden käyttäjiä. Seuraan aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita niin kotiseudulla kuin valtakunnankin tasolla.
Mihin haluan vaikuttaa? Tahdon ennen kaikkea puolustaa lapsiperheiden palve- luita. Lasten ja nuorten laadukkaat palvelut ovat sijoitus, joka edistää tasa-arvoa ja lisää perheiden ja pitkällä tähtäimellä koko yhteiskunnan hyvinvointia. Lisäksi toivon voivani vaikuttaa siihen, että Kaarinassa jokaisen olisi mahdollista elää tyy- tyväisinä, tulla arvostetuiksi ja tuntea olevansa tärkeä osa yhteisöä, kukin omalla tavallaan. Toivoisin, että kunnan toiminnan kehittämiseksi voitaisiin edistää us- kallusta ajatella uudella tavalla ja kokeilla uudenlaisia ratkaisuja.
Millainen olen? Olen helposti lähestyttävä, ihmisistä kiinnostunut ja työssäni tun- nollinen. Oikeudenmukaisuus ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat ensisijaisia arvo- ja, joiden vaaliminen on minulle ehdottoman tärkeää.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anna-tonttila


   26   27   28   29   30