Page 30 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 30

30
kaarinanvihreat.fi
Luontomme monimuotoisuuden säilyttäminen tärkeää
97
Päivi Uotila
osastoapulainen
Kuka olen? Olen 57-vuotias kaarinalainen nainen. Asun Littoisissa koirani kans- sa. Pihapuissani viihtyvät myös liito-oravat.
Mitä osaan? Minulla on työkokemusta on monilta aloilta, eniten hotelli-, matkai- lu- ja ravintola-alalta. Työskentelin matkustajalaivalla yli kymmenen vuotta. Olen suorittanut myös baarimestarin tutkinnon.
Toimin myös pari vuotta kuvataiteen yrittäjänä. Viimeisen 10 vuoden ajan olen hoitanut muistisairaita vanhuksia.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostaa taide ja kulttuuri, kuvataide ja öljyvärimaa- laus ovat lähinnä sydäntä. Koirani kanssa tulee ulkoiltua paljon ja säännöllisesti. Rakastan metsiä ja luonnossa liikkumista. Myös kaikenlainen käsillä tekeminen on mieleeni.
Mihin haluan vaikuttaa? Kunnassa voimme asukkaina vaikuttaa ja kuntapoliiti- kot ovat juuri niitä ihmisiä, jotka päättävät meidän – sinun ja minun – arjen asiois- ta ja niiden toimivuudesta.
Minulle tärkeimpiä asioita ovat: heikkojen ja kaikkien päivittäin toisten apua tar- vitsevien ihmisten asioiden kuntoon saattaminen. Ihmisten yksinäisyys huoles- tuttaa minua.
Koulutuksen tukeminen ja kaikkien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ovat avain- asemassa. Eri kulttuureista tulleiden ihmisten tervetulleeksi toivottaminen kun- taan on jo sinällään hyvää syrjäytymisen ehkäisyä ja kotouttamista. Haluan olla mukana tekemässä hyviä asioita.
Kaarinan vihreät on minun puoluevalintani, koska vihreät kannattavat minulle tärkeitä arvoja. Yksi keskeinen niistä on luontomme monimuotoisuuden säilyttä- minen. Vihreät alueet asumusten ympärillä luovat viihtyisyyttä. Hyvät ulkoilurei- tit ja vapaat ranta-alueet kuuluvat kaikkien käyttöön.
Kaarinassa on myös vanhaa perinnettä, jota pitäisi vaalia eikä hajottaa uuden alle. Muistot elätystä elämästä ovat meille kaikille tärkeitä. Tämän kaiken eteen kan- nattaa minunkin tehdä jotain. Ehdota! Minä vien asiaasi eteenpäin.
Millainen olen? Olen avoin, empaattinen ja huumorintajuinen. Olen puhelias. Sanon asiat suoraan. Osaan lähestyä ihmisiä ja auttaa heitä.
Lasten ja nuorten asiat, maankäyttö ja vihreä energiapolitiikka kiinnostavat
98
Anton Vaaranmaa
järjestelmäasiantuntija, muusikko
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/paivi-uotila
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/anton-vaaranmaa
Kuka olen? Olen Anton Vaaranmaa, 44-vuotias perheenisä, tietotyöläinen ja osa-aikainen muusikko. Äidinkieleni on ruotsi. Osaan suomea myös hyvin, min- kä tästä esittelystäni voi todeta. Toisaalta olen kääntänyt vihreiden vaaliohjelman ruotsiksi. Työskentelen kaarinalaisessa perheyrityksessä, minulla on kouluikäiset lapset jotka harrastavat urheilua paikallisessa seurassa ja harrastan musiikkia.
Mitä osaan? Mielestäni minulla on laaja-alainen kosketuspinta kuntalaisen ar- keen: olenhan ihan tavallinen kuntalainen itsekin. Ihmisten arjen tunteminen on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, kun tehdään ihmisten arkeen vaikuttavia päätöksiä.
Mikä kiinnostaa? Toimin lasten jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajana ja olen myös rock-yhtyeen laulusolisti. Olen kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajä- sen, Kaarinan Vihreiden hallituksen jäsen sekä kaupungin omistaman elinkeino- yhtiön Kaarinan Kehitys Oy:n yhtiökokousedustaja.
Lasten ja nuorten asiat, koulutus, varhaiskasvatus, maankäyttö, vihreä energiapo- litiikka ja vapaa-ajan toiminta kiinnostavat minua. Pidän musiikista, jalkapallosta ja luonnon helmassa patikoimisesta. Näihin asioihin haluan vaikuttaa, mistä mi- nulla on eniten tietoa ja kokemusta.
Millainen olen? Olen utelias ja halukas tutustumaan uusiin asioihin, ehkä aavis- tuksen verran  loso nen ja toisinaan hiukan introvertti. Monet kokevat minut sympaattiseksi ja hyväntuuliseksi. Oman edun tavoittelu muiden kustannuksella saa karvani pystyyn. Haluan pitää tavallisten ihmisten ja ympäristön puolta.
Olemme täällä vain vierailijoita ja kaikki mitä meillä on vain lainassa – oli sitä sitten vähän tai paljon. Yhteinen koti on jätettävä jälkipolville vähintään yhtä hy- vässä kunnossa kuin sen itse saimme.


   28   29   30   31   32