Page 31 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 31

31
Paras koulutus terveellisissä oppimisympäristöissä
100
Minna Vuorio-Lehti
KT, erikoissuunnittelija
Kuka olen? Olen Minna Vuorio-Lehti, 48-vuotias kasvatustieteen tohtori. Asun Kaarinan Littoisissa, Kotimäen puutalossa perheeni kanssa. Perheeseeni kuuluu puoliso sekä kolme lasta. Lapsista vanhimmat käyvät Kotimäen koulun yläluokkia ja nuorimmainen suuntaa ensi syksynä Ristikallion eskariin. Kodissamme asuu myös kolme hiirenpyydystäjää.
Mitä osaan? Toimin päivätyössäni koulutusasioiden erikoissuunnittelijana Turun yliopistossa. Osaan tarkastella koulutusta ja siihen vaikuttavia asioita laaja-alai- sesti ja ammattitaidolla. Olen myös pätevä opettaja, joten osaa arvioida päiväko- tien ja koulujen arkipäivän toimintaa sekä ammattilaisena että vanhemman nä- kökulmasta.
Toimin kunnanvalttuutettuna Liedossa vaalikaudella 2009-2012.
Mikä kiinnostaa? Olen kiinnostunut ympärilläni olevista ihmisistä: lapsista, nuo- rista ja eri-ikäisistä ja eri elämäntilanteessa olevista aikuisista.
Minua kiinnostaa kulttuurihistoria ja virkistyn liikkuessani luonnossa. Luonnon- suojelu on lähellä sydäntäni.
Minulle tärkeä arvo on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa siihen, että lapsille ja nuorille tarjo- taan Kaarinassa paras mahdollinen koulutus terveellisissä oppimisympäristöissä.
Haluan, että Kaarinassa voidaan säilyttää luonnonläheiset asuinalueet ja että tämä huomioitaisiin myös kaavasuunnitelmissa.
Vesiensuojelu on tärkeää ja osana sitä Littoistenjärven tilan kohentuminen. Jär- ven kunnostukseen varattujen rahojen ja järven kunnostustoimenpiteet ovat tar- peen, jotta järven virkistysarvo olisi kohdillaan kesälläkin.
Millainen olen: Olen avoin, asioita harkitseva ja ympärilläni olevista asioista ja ih- misistä kiinnostunut. Seuraan maailman ja Suomen politiikkaa sekä oman aluee- ni vaikuttamista aktiivisesti. Olen myös ruohonjuuritason toimija. Uskon, että moniin arkielämässä esiin tuleviin, esimerkiksi koulua koskeviin asioihin, voi ja pitää kuntalaisena vaikuttaa.
kaarinanvihreat.fi
Lapset ja nuoret, yrittäjyys sekä tasa-arvo
99
So a Virta
mielenterveys- ja perhetyöntekijä, KM
Kuka olen? Olen ratkaisukeskeinen ja rohkea 26-vuotias nainen. Perheeseeni kuuluu mieheni, tytärpuoleni ja kolme koiraa.
Mitä osaan? Nuoresta iästäni huolimatta, olen ehtinyt tehdä, nähdä ja kokea pal- jon. Ennen kaikkea olen tottunut tekemään tunnollisesti töitä tavoitteideni eteen.
Pohjakoulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri (erityispedagogiikka). Mais- teriopintojen ohella opiskelin myös opettajan pätevyyden. Yliopisto-opintojen jälkeen kouluttauduin uusperheneuvojaksi ja seuraavan vuonna valmistun psy- koterapeutiksi.
Mikä kiinnostaa? Vapaa-ajallani nautin rakkaan perheeni seurasta. Eläimet ovat aina olleet iso osa elämääni, niin papukaijoista koiriin kuin hevosiinkin. Aikatau- lujen salliessa nautin urheilusta kuntosalilla tai juoksulenkeillä.
Työkokemusta minulle on karttunut niin vanhuspalveluista, varhaiskasvatukses- ta, myyntityöstä, opettajuudesta kuin erityislastensuojelusta ja vaativasta perhe- työstäkin. Tällä hetkellä työskentelen projektityöntekijänä nuorten mielenterve- ys- ja päihdeasioihin liittyvässä hankkeessa sekä teen yhä keikkavuoroja erityis- lastensuojeluyksiköissä. Tulevaisuudessa toivon työllistäväni itse itseni oman yrityksen kautta.
Mihin haluan vaikuttaa? Kuntavaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat lapset ja nuoret, yrittäjyys sekä tasa-arvo. Haluaisin olla rakentamassa meille kuntaa, jossa ihmisten hyvinvointi on keskiössä.
Kuntaa, jossa palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja laadukkaita. Kuntaa, jossa yrittä- jyys on kannattavaa. Ja ennen kaikkea kuntaa, jossa jokaista kuntalaista kuullaan ja arvostetaan.
Millainen olen? Luonteeltani olen empaattinen ja muiden auttaminen on ollut minulle aina luontaista. Kanssani on helppo tulla toimeen. Olen päämäärätietoi- nen ja oikeudenmukainen. Olen sanavalmis ja seison sanojeni takana. Pidän ää- rettömän tärkeänä kykyä huomioida muut – ja pyrkiä tarkastelemaan asioita aina myös toisen näkökulmasta.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/so a-virta
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/minna-vuorio-lehti


   29   30   31   32   33