Page 34 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 34

34
kaarinanvihreat.fi
De Grönas
grundtankar
2017–2021
DET GODA LIVET SKAPAR
MAN TILLSAMMANS
St Karins ska bli en bra stad med god service för invånarna. Miljön är trivsam och trygg.
Man lyssnar på stadens invånare och värnar om historia och kultur. Naturen skyddas.
Grundpelare för ett gott liv
Kommuninvånarnas behov är det primära
2 Man bör ta hand om var och en
3 Hälsan är mycket viktig
En hållbar utveckling innebär ansvarstagande
En planenlig ekonomi ligger till grund för en trygg service
Företagsamhet skapar arbetstillfällen
Man bör lyssna på kommuninvånarna
1
4 5 6 7


   32   33   34   35   36