Page 8 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 8

8
kaarinanvihreat.fi
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
Kuntalaisten tarpeet ovat etusijalla
Lasten ja nuorten hyvä hoito ja koulutus sekä harrastusmahdollisuudet, perheiden tuki ja arvokas vanhuus antavat parhaat eväät hyvälle elämälle.
● Kaarinalaisten hyvinvoinnin edistämisen on ohjattava kaikkea päätöksentekoa.
● Elämä on kohtaamista ja toisten kanssa toimimista.
● Päivähoidossa ja koulussa on oltava aikaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen.
● Päiväkoti- ja kouluryhmät eivät saa olla liian isoja.
● Digitaalisuus ei saa olla elämysten, sosiaalisten tilanteiden ja liikunnan unohtamista.
● Virike- ja oppimisympäristöjen tulee olla ajanmukaisia, kauniita ja terveyttä edistäviä.
● Päiväkotien ja koulujen on oltava hyvässä kunnossa ja sisäilman terveellistä.
● Päivähoidossa on oltava vanhemmilla valinnaisuutta ja joustavuutta.
● Päiväkoti- ja koulurakennusten monikäyttöisyyttä ja pihojen virikkeellisyyttä on lisättävä.
● Lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta on edistettävä: koulutien on oltava turvallinen.
● Lasten ruuan on oltava varhaiskasvatuksessa ja koulussa monipuolista, ravitsevaa lähi-
ja luomuruokaa. Lapsia on kuunneltava, ruokailusta on luotava hyvä hetki arkeen.
● Nuorten harrastamiseen, oleiluun on tarjottava puitteet uudessa kirjastotalossa kuten myös Littoisissa, Kuusistossa ja Piikkiössä.
● Ikääntyneen väestön tarpeet on otettava huomioon.
1


   6   7   8   9   10