Page 9 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 9

Vihreät ovat riippumattomia. kaarinanvihreat.fi 9
Jokaisesta on pidettävä huolta
Kuka tahansa voi tarvita apua.
Perhe- ja lastensuojelutyö on tärkeä säilyttää laadukkaana.
● Kunnan tulee edistää toimia, joilla työttömien elämän laatua, opiskelua ja työn löytymistä autetaan.
● Kotipalvelua on edelleen kehitettävä ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja vaihtoehtoisia asumismuotoja on tarjottava.
● Vanhuspalveluissa on oltava riittävästi henkilökuntaa.
● Esteettömyyden tulee olla suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta.
● Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen toimintamalleihin on etsittävä uusiakin keinoja.
Terveys on arvokas asia
Sairastuessa avun on löydyttävä läheltä.
● Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa
on kehitettävä kaikkina ikäkausina. Moniammatillinen työ on siihen oiva työkalu.
● Terveyskeskuksen vastaanotolle pääsyä on saatava nopeammaksi.
● Sosiaali- ja terveysuudistuksen tultua on palveluja edelleen kehitettävä.
● Mielenterveysongelmiin on tartuttava ajoissa.
● Erikoissairaanhoitoon pääsyn tulee olla tarvittaessa joustavaa ja nopeaa.
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
2
3


   7   8   9   10   11