Kalle Rainio

Kalle Rainio

Kuka olen? Olen 44-vuotias biologi. Asun vaimoni kanssa Littoisissa vanhassa puutalossa, missä vietin myös lapsuuteni.

Mitä osaan? Olen toiminut tutkijana ja yliopisto-opettajana Turun yliopiston biologian laitoksella. Väittelin vuonna 2008 ilmastonmuutoksen vaikutuksista lintujen kevätmuuton ajoittumiseen. Olen tehnyt myös lintu- ja luontokartoituksia. Olen ollut Turun lintutieteellisen yhdistyksen aktiivi jo parikymmentä vuotta.

Mikä kiinnostaa? Harrastan luontoa, erityisesti lintuja, mutta kaikki luonnossa vastaantuleva kiinnostaa. Viime aikoina valokuvauksesta on tullut tärkeä osa luontoharrastusta. Koiraa ulkoiluttaessa ovat Kaarinan monet hienot luontokohteet tulleet tutuiksi. Turunmaan upea saaristo on ollut tärkeä lapsuudesta lähtien.

Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa lähiluontomme tilaan tuomalla tutkimuksellisen näkökulman maankäytön suunnitteluun, sillä monimuotoinen lähiluonto on avain ihmisten hyvinvointiin! Tutkimusten mukaan monimuotoisuuden hyvät vaikutukset näkyvät paitsi henkisenä hyvinvointina, myös mm. allergioiden vähentymisenä.

Muutenkin haluan vaikuttaa siihen, että Kaarina profiloituu ekologisena kaupunkina, jossa kehitetään julkista liikennettä, pyritään hiilineutraaliin energiankäyttöön ja tehdään mahdolliseksi jokaiselle helppo pääsy monimuotoiseen lähiluontoon.

Millainen olen? Olen luonteeltani avoin ja ihmisten kanssa hyvin toimeentuleva. Yhteinen tekeminen onkin jo tullut tutuksi yhdistystoiminnasta.