Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

Kuka olen? Olen Kirsi Lehto, 60-vuotias filosofian tohtori. Asun puolisoni kanssa Kaarinan Kesämäessä, rivitalossa. Perheen kaksi aikuista lasta ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Mitä osaan? Toimin yliopisto-opettajana ja dosenttina Turun yliopiston biokemian laitoksella. Molekyylibiologian kurssien ohella opetan astrobiologiaan ja elämän syntyyn liittyviä kursseja. Tähän aihepiiriin liittyy myös koko maailman historiaa esittelevä Aikavaellus-reitti, josta olemme nyt kehittämässä uutta digitaalista, poikkitieteellistä luonnontieteiden opetusmateriaalia. Harrastan tieteen popularisointia mm. blogissa sivulla

https://www.ursa.fi/blogi/elaman-keitaita/

Mikä kiinnostaa?  Minua kiinnostaa maailman tilanne ja sen nopea muuttuminen. Globalisaation, digitalisaation, teknologian, väestönkasvun, ja  maailman epätasa-arvon, epävarmuuden ja levottomuuksien seurauksena monet asiat muuttuvat sekä ympäristössämme että yhteiskunnassamme. Haluan ymmärtää miten omilla valinnoillamme vaikutamme kehityksen suuntaan, kuten myös sitä, miten nämä muutokset tulevat vaikuttamaan meidän elämäämme. Uudet käytännöt kuten kiertotalous, uusiutuva energia, lähiruoka ja älykäs teknologia voivat merkittävästi vähentää ihmisten aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa siihen, että nuoret saavat hyvän koulutuksen joka opettaa heitä itsenäiseen ja luovaan ajatteluun ja asioiden ymmärtämiseen. Koulun pitää tarjota myös positiivista ja vastuullista elämän asennetta, sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä.

Kaarinan paikallista joukkoliikennettä pitää edistää esim. palvelubussilinjojen avulla. Alueellisen yhteistyön avulla pitää varmistaa että korkeatasoiset sote-palvelut säilyvät täällä vielä maakunnalliseen hallintaan siirryttäessä. Maakuntamallin tulisi lisätä palvelujen tarjontaa alueellamme.

Rakentamisessa ja kaavoituksessa tulee suosia viher-, virkistys- ja ulkoilualueiden ylläpitoa ja tarjontaa.

Millainen olen:

Olen positiivinen ja vastuuntuntoinen henkilö. Harrastan runoa ja kirjallisuutta. Rentoudun luonnossa liikkumalla ja puutarha-hommissa, loma-aikoina erityisesti mökkimaisemissa.