Tina Heikkilä

Tina Heikkilä

Kuka olen? Olen Tina Heikkilä, 41-vuotias tietoliikenne- ja ympäristöteknologian insinööri. Asun kauniilla Kotimäen asuinalueella 1920-luvun hirsirakenteisessa talossa avopuolisoni ja kahden lapsemme kanssa. Vanhin lapsemme käy ensimmäistä luokkaa Ristikallion koulussa ja nuorimmainen on osittaisessa päivähoidossa.

Mitä osaan? Vahvin työkokemukseni löytyy elektroniikkateollisuuden parista yli 10 vuoden ajalta, jonka aikana toimin erilaisissa tuotekehitystehtävissä sekä projektinvetäjänä alihankintaorganisaatiossa. Vahvuuksiani ovat yhteistyö ja yhteisen sävelen löytäminen sekä asioiden eteenpäin vieminen.

Mitä kiinnostaa? Vapaa-ajallani kehittelen ja valmistan pientuotteita käsityönä luonnonmateriaaleista. Harrastuksiini kuuluu myös ulkoilu, luonnonaiheiden valokuvaus sekä ajoittainen remontointi.

Mihin haluan vaikuttaa? Pidän tarpeellisena jokaisen ihmisen oikeutta nauttia puhtaasta ja virkistävästä luonnosta, tähän oleellisena osana kuuluvat Littoistenjärven virkistyskäytön parantaminen sekä merellisten virkistyskäyttömahdollisuuksien kohentaminen. Minulle on tärkeää vaalia myös kulttuurihistoriallista perintöämme ja pitää huolta ympäristöstämme.

Ilmastonmuutos huolettaa myös minua ja pyrin edistämään askelia kohti hiilineutraalia kuntaa ja täten tukea tärkeää tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi. Tässä tärkeinä aiheina näen mm. hiilinieluista huolehtimisen, toimivan ja järkevän julkisen liikenteen, uusiutuvan energiantuotannon sekä panostuksen tutkimukseen ja kehitykseen. Arvostan paikallisia terveys –, hoiva– ja varhaiskasvatuspalveluja sekä koulutusta ja näen ne tärkeänä osana elävää Kaarinaa.

Millainen olen? Pyrin tuomaan uutta näkökulmaa päätöksentekoon ja viemään asioita eteenpäin järki ja sydän edellä. Tärkeää minulle on päätöksenteon avoimuus.