Kaupunginvaltuusto 30.1.2023

Valtuutettu Päivi Huhtanen jätti eri valtuutettujen valtuustoaloitteen oppivelvollisuuden laajentamisen lisäresursoinnista ja TUVA-koulutuksen
järjestämistä koskevasta selvityksestä (KNA/196/12.00.00/2023):

”Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Uuden lain myötä toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia ja perusopetuksen päättävien
oppivelvollisuutta jatkettiin aina 18-vuotiaaksi asti tai kunnes toisen asteen tutkinto on suoritettu.

Oppivelvollisuuden laajentaminen toi mukanaan kunnille lisärahoitusta, mutta myös vastuita ja velvollisuuksia. Perusopetuksessa oppilaanohjaukseen tuli
velvoite tehostetusta henkilökohtaisesta oppilaanohjauksesta, jolla haluttiin lisätä oppilaanohjauksen vaikuttavuutta, tehokkutta sekä ennaltaehkäistä
syrjäytymistä tukemalla oppilaita oman polun löytämisessä. Lisäksi perusopetukselle tuli vastuu ohjata- ja valvoa oppilaidensa siirtymistä toiselle asteelle. Jo pitkään ollut suositus 200 oppilaasta per opinto-ohjaaja nousi jälleen esille ja kunnissa on lisärahoitusta on alettu ohjata ohjaukseen. Mitä on tapahtunut Kaarinassa? Valkeavuoren koululle ja Kaarinan lukiolle palkattiin yksi uusi yhteinen opinto-ohjaaja, mutta muuten tällä saralla on ollut hiljaista. Miksi? Kaarinassa tilastot opinto-ohjaajien määrästä per oppilas ovat huolestuttavaa luettavaa. Tilastoissa ohjattavien määrä on lähemmäs 300 oppilasta per opinto-ohjaaja eli työmäärä kuulostaa kohtuuttomalle. Jokainen koulussa toimiva ja mediaa seuraava tietää, mikä tilanne meilläkin kouluissamme on. Lasten ja nuorten pahoinvointi, kiusaaminen, pelko tulevaisuudesta jne. ovat oikeita ongelmia, joihin tulisi tarttua kaikin kaupungin käytössä olevin keinoin ja mielellään jo siinä vaiheessa, kun tulipalo ei ole vielä syttynyt. Ammattitaitoinen oppilaanohjaus voidaan parhaimmillaan nähdä ennaltaehkäisevänä ja nuorta kouluyhteisöön sitouttavana toimintana.

Toinen oppivelvollisuuden laajentumisen mukana tuoma iso muutos on asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu niistä alle 18-vuotiaista nuorista, jotka
eivät ole löytäneet opiskelupaikkaa perusopetuksen jälkeen. Kaarinassa ohjaus- ja valvontatehtävä hoituu ammattimaisesti ja osaavasti kaupungin
asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastaavan toimesta. Tästä järjestelystä voimme olla kaupungissamme oikein tyytyväisiä. Mutta miten kaupunki pitää
omista, ilman opiskelupaikkaa jääneistä nuorista huolta? Mitä meidän kaupungilla on tarjota näille nuorille? Uusi oppivelvollisuslaki poisti koulutuskartalta monille tutut kymppiluokat ja ammattiin valmistavat koulutukset (VALMA). Tilalle tuli TUVA eli tutkintoon valmentava koulutus, jossa ilman opiskelupaikkaa oleva oppivelvollinen pääsee mm. tutustumaan ammattiopintoihin, lukioon, korottamaan päättötodistuksen arvosanoja, vahvistamaan itsetuntemustaan ja omia opiskeluvalmiuksiaan. Kun oppivelvollisuuslaki uudistui ja TUVA:n järjestämislupia alettiin hakea, Kaarinan kaupunki jättäytyi lähes samantein halukkaiden joukosta pois. Omat nuoremme lähetetään mielummin ylisuuriin ryhmiin Turkuun tai aina Raision TUVA-koulutukseen asti. Miksi? Meiltä löytyisi yhteistyötahoja kuten Kaarinan lukio, ammattiopisto LIVIA jne. Monesti TUVA:lle ohjautuu myös nuoria, joilla on haasteellinen elämäntilanne. Näille nuorille oppivelvollisuuden suorittaminen naapurikunnissa kenties pitkänkin bussimatkan päässä ei ole elämäntilannetta tukeva ratkaisu. Lisäksi tuoreen tutkimuksen mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen vähentää etenkin poikien nuorisorikollisuutta, kun nuorille löytyy sopivia opiskelupaikkoja ja tukirakenteita aina 18-vuotiaaksi asti. Tästä meidänkin kaupunkimme olisi syytä olla kiinnostunut ja ottaa aktiivisesti koppia! Strategiamme mukaan Kaarina on kaupunki, jossa on hyvä kasvaa ja oppia. Toivomme, että kaupunki on sitä myös perusopetusiän ylittäneille ilman opiskelupaikkaa oleville oppivelvollisillemme.

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämmekin tällä aloitteella selvitystä oppivelvollisuuden laajenemisen tuomien vastuiden ja velvoitteiden vaatimista lisäresurssoinneista ohjaukseen Kaarinan perusopetuksessa sekä selvitystä mahdollisesta TUVA-koulutuksen järjestämisestä sen vaatimien yhteistyötahojen kanssa.”