Kaupunginvaltuusto
22.5.2023

Valtuutettu Päivi Huhtanen jätti eri valtuutettujen valtuustoaloitteen valmistavan opetuksen järjestämisestä Kaarinassa ja riittävästä resursoinnista
kielen kehityksen tukemiseen (KNA/951/12.00.00/2023):

”Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavaa kielitaitoa esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja oppiaineisiin, oppii suomalaisesta kulttuurista sekä saa kehittyvän alkeiskielitaidon uudessa koulukielessään. Valmistavaan opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavaa opetusta voi saada enintään yhden lukuvuoden ajan, mutta oppilas voi siirtyä jo aikaisemmin omaan ryhmäänsä esi- tai perusopetukseen, mikäli hänellä arvioidaan olevan siihen riittävät kielelliset valmiudet. Valmistavaa opetusta on mahdollista järjestää vaikka vain yhdelle oppilaalle, koska valmistavan opetuksen valtionosuus on oppilaskohtainen.

Meillä Kaarinassa valmistavan opetuksen tilanne on erityisesti alaluokilla ollut se, että oppilaat inkluusion hengessä integroidaan opetusryhmiin ilman vahvaa kielellistä tukea. Toinen järjestämistapa valmistavalle opetukselle Kaarinassa on ollut se, että lähetämme maahanmuuttajataustaiset nuoret valmistavaan opetukseen Turkuun, jolloin näiden perheiden ensimmäinen kosketus koulumaailmaan tapahtuu siis Turussa, eikä heidän lähikoulussaan Kaarinassa.

Kuten elämässä yleensä on varhaisilla kokemuksilla suuri vaikutus tulevaisuudelle. Samaten kun pohdimme onnistunutta kotoutumista Kaarinaan, tulisi meidän tarjota laadukasta valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorillemme heidän lähikoulussaan sekä taata resurssit heidän kielitaitonsa tukemiseen koko koulupolun ajan. Valmistavalla opetuksella on myös suuri rooli oppilaiden sitouttamisessa koulun toimintakulttuuriin ja yhteisöön sekä onnistuneen kodin ja koulun yhteistyön luomisessa. Jos oppilas lähetetään Turkuun, aloittaa hän kuin alusta siirtyessään Kaarinaan. Myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon kannalta kopin ottaminen omista maahanmuuttajataustaisista nuorista olisi kultaakin arvokkaampaa, kun pohdimme sujuvien ja onnistuneiden koulupolkujen luomista kaikille kaarinalaisille lapsille ja nuorille.

Esitämme, että Kaarina järjestää valmistavaa opetusta kaikille kaarinalaisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille Kaarinassa sekä resurssoi
riittävästi heidän opetukseensa sekä kielitaidon tukemiseen ensi vuoden 22 alusta lähtien.”