Valtuutettu Liinu Leiwo esitti Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Kaarinan lukion kehittämissuunnitelman valmistelemiseksi (KNA/313/12.00.00/2024):

”Pohjustus:
Kaarinan lukiorakennus joudutaan remontoimaan kuntoarvion perusteella, rakennuksen kunto on paljastunut heikoksi. Samaan aikaan Kaarinan lukion virka- ja toimirakennetta on lähdetty muuttamaan. Kaarinan lukiossa on selvittämämme otannan mukaan jo nyt hyvin erilainen virkarakenne kuin lähiseudun lukioissa; virkasuhteisia opettajia on vähemmän ja päätoimisia opettajia enemmän.

Vertailun vuoksi:
Mynämäki: 11 opettajaa, 10 Virkaa, 1 tuntiopettaja
Turku (esimerkki) 44 opettajaa, 40 virkaa, 4 tuntiopettajaa
Lieto: 13 opettajaa, 10 virkaa, 2 tuntiopettajaa ja yksi sivutoiminen
Pöytyä: 9 opettajaa, 8 virkaa, 1 tuntiopettaja
Kaarina (päivälukio): 26 opettajaa, 12,5 virkaa, 14 tuntiopettajaa.

Koska lukioon nyt selkeästi kohdistuu muutospainetta, on syytä katsoa eteenpäin laajemmin. Laajentuneen oppivelvollisuuden myötä Kaarinan lukiolla on Kaarinassa entistä tärkeämpi asema toisen asteen oppilaitoksena. Muuttovoittoisessa Kaarinassa on paljon lapsia. He tulevat tarvitsemaan myös toisen asteen oppilaitospaikkoja.

Kaarinassa tarvitaan myös TUVA, Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, omana tuotantona, jotta voimme pitää nuoristamme huolta myös ilman naapurikuntien palveluita. Tähänkin on syytä kiinnittää huomiota.

Kaarinan Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 12.2.2024

Me, Vihreä valtuustoryhmä esitämme että
Kaarinan lukiolle laaditaan- osallistamalla prosessiin henkilökunta, oppilaskunta ja vanhemmat – kehittämissuunnitelma, Kehittämissuunnitelmassa tehdään suunnitelmallisesti näkyväksi lukion tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät ja huomioidaan kaarinalaisten nuorten ennakoidut tarpeet. Kehittämissuunnitelmassa olisi pohdittava:

  • Mitkä ovat Kaarinan lukion tavoitteet oppilasmäärän suhteen
  • Mitkä ovat Kaarinan lukion tavoitteet oppiainetarjonnan suhteen
  • Mitkä ovat Kaarinan lukion veto- ja pitotekijät henkilökunnan ja opiskelijoiden osalta
  • Millainen virkarakenne tukee näitä suunnitelmia
  • Onko Kaarinan lukion erityisopetusresurssi ja ohjaajaresurssi tarpeen mukainen
  • Millaiset tilaratkaisut ovat tarpeen suunnitelmien mahdollisimman hyvälle toteuttamiselle sen osalta, mitä remontin yhteydessä voidaan asiaan vaikuttaa.
  • Samalla selvitetään, olisiko Kaarinan lukion mahdollista tuottaa TUVAopetusta Kaarinassa.

Kehittämissuunnitelman tulee tukea Kaarinan strategiaa ja se tulee tarkastaa määräajoin.

Kaarinan lukio on tärkeä osa Kaarinan opetus- ja koulutustoimintaa ja siihen panostaminen ja sen kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta.”