Aaro Kiuru

208 Jari Lehtonen

FT, Manager IT

Kuka olen Olen koulutukseltani filosofian tohtori tietojärjestelmätieteen alalta. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi tytärtä. Asun Littoisissa, hyvien ulkoilumaastojen vieressä.   

Vapaa-aikani kuluu kuntoilun, lukemisen, luottamustoimien sekä tulevaisuudessa myös uuden koiranpennun parissa. Toimin Kaarinan tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä olen Tekniikan akateemisissa yksityisen sektorin valiokunnan jäsen.

Mitä osaan? Minulla on pitkä kokemus IT-alan työtehtävistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Nämä yhdessä erilaisten luottamustehtävien lisäksi antavat syvällistä ymmärrystä siitä miten kunnallinen päätöksentekomalli toimii, samalla ne antavat hyviä suuntaviivoja sille, mitä pitää parantaa ja kehittää.     

Mikä kiinnostaa? Teknisenä ihmisenä minua kiinnostaa se, miten tekniikkaa hyödyntäen voidaan kehittää toimintoja entistä ympäristö- ja energiaystävällisemmäksi. Mikään ei ole valmis, vaan aina löytyy parannettavaa ja muutettavaa.      

Mihin haluan vaikuttaa? Haluan tuoda Kaarinan päätöksentekoon yksityisen sektorin joustavuutta ja dynaamisuutta, jotta saadaan asiat etenemään nykyistä kankeaa ja hierarkkista toimintatapaa huomattavasti nopeammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Tehdään päätöksiä aina todellisiin faktoihin perustuen, eikä perusteta päätöksentekoa poliittisiin kantoihin tai toisen periaatteelliseen vastustamiseen nojautuen. Jos oma osaaminen ei riitä päätöksenteon tueksi, myönnetään tämä ja käytetään päätöksenteon tueksi oman alan riippumattomia asiantuntijoita. 

Millainen olen? Minusta saat luotettavan, oikeudenmukaisen valtuutetun, joka haluaa puuttua päätöksenteon epäkohtiin ja edistää tätä kautta avoimuutta, vastuullisuutta ja kaupunkilaisten hyvinvointia sekä luoda kaupunkiin ympäristön, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä.

”Jos haluaa vaikuttaa asioihin, on paras tapa olla itse mukana päätöksenteossa”