Aaro Kiuru

218 Jarkko Saarinen

Fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori, pääluottamusmies

Olen 59-vuotias fysiikan ja kemian lehtori Kuusistosta. Nykyään toimin päätoimisesti JUKO:n eli Julkisen alan Koulutettujen pääluottamusmiehenä Kaarinassa. Ennen luottamustehtäviäni tein päätyöni Valkeavuoren yhtenäiskoulussa, jossa olen ollut virassa yli 30 vuotta. 

Työmatkani olen taittanut saasteettomasti polkupyöräillen jo vuosikymmeniä ja kokemusta minulla on myös pyöräilystä kilpailulajina. Olen myös valmentanut naispyöräilijöitä ja junioriharrastajia.

Pikkupoikana harrastetun perhostenkeräilyn jälkeen innostuin hieman lintujen tarkkailusta. Innokkaan kalamiehen poikana sain myös kotoa pahan kalastuskärpäsen pureman ja viihdyn edelleen kalavesillä lintukiikarit mukanani.

Järjestötoiminnan luonnonsuojelun parissa aloitin jo 16 vuotiaana kun olin perustamassa ensin luontokerhoa Kaarinaan ja myöhemmin luonnonsuojeluyhdistystä. Katselin sivusta kun Turkuun perustettiin vihreä paikallisyhdistys ja lopulta päädyin perustamaan pienen ja aktiivisen ryhmän mukana Kaarinaankin vihreän paikallisyhdistyksen.

Nyt minut sai ehdokkaaksi vaaleihin opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudennäkymät. Opettajana tiedän, että haasteet ovat nyt kuntien sivistystyössä. Resurssien puutteen vuoksi kolmiportainen tuki ei toimi ja oppilailla ei ole mahdollista saada heille sopivaa opetusta. Lähikouluperiaatekin katsotaan tärkeämmäksi kuin oppilaan oikeus saada oikeanlaista opetusta. Lapsilla ja nuorilla oikeus turvalliseen päivään varhaiskasvatuksessa ja koulussa, oikeus opetukseen ja oikeus terveelliseen ympäristöön.

Kaavoituksen on taattava turvallinen ja terveellinen ympäristö. Kaavoituksessa pitää ottaa huomioon myös asumisen, rakentamisen ja liikenteen mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Lähiluonnon ja lähivirkistysalueiden säilyttäminen on tärkeää asumisviihtyvyydenkin säilyttämiseksi.