Aaro Kiuru

216 Peppi Porjo

Opiskelija, partiolainen

Olen 19-vuotias lukiolainen Rungosta Piikkiöstä ja valmistun ylioppilaaksi kesän alussa. Lukion jälkeen haluan opiskelemaan biologiaa Turun yliopistoon. Biologian opiskelussa minua kiinnostaa ekologia ja evoluutiobiologia ja tietenkin myös kaikki muu biologiaan liittyvä. Ekologiassa minua kiinnostaa eläinten sopeutuminen ihmisen muokkaamaan maailmaan. Tulevaisuudessa haluan olla tutkija.

Lähdin mukaan vaaleihin, jotta voisin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin. Näitä on pääasiassa ilmastonmuutokseen ja ekosysteemien hyvinvointiin liittyvät asiat. Haluan muun muassa olla tukemassa ja viemässä eteenpäin hiilineutraali Kaarina 2030 –hanketta sekä osallistua turvaamaan lajirunsaiden ekosysteemien säilymisen.

Muita aiheita, jotka kiinnostavat minua ovat joukkoliikenne ja Kaarinan koulujärjestelmä. Olen henkilökohtaisesti kokenut lähivuosina koulun ja joukkoliikenteen hyvät ja huonot puolet, siksi haluaisin osallistua parantamaan esimerkiksi bussiyhteyksiä Kaarinan ja Piikkiön eri alueilla. Koulumaailmassa haluan vaikuttaa esimerkiksi kouluruokaan. Koen myös tärkeäksi, että opettajia koulutettaisiin jatkuvasti esimerkiksi tablettien käytön ja muiden digiasioiden parissa, jotta he voisivat paremmin auttaa oppilaita.

Olen luonteeltani melko päättäväinen enkä pelkää ilmaista omia mielipiteitäni. Vapaa-ajalla harrastan partiota ja johdan Piikkiön Tammipartiossa toisen vuoden sudenpentujen ryhmää.