Kaarinan sivistyslautakunnassa oli käsittelyssä 22.3.2017 ensi vuoden opetusryhmien koot sekä niiden joukossa luonnollisesti myös tulevien ensimmäisten luokkien oppilasmäärät. Huolta monissa vanhemmissa on aiheuttanut varsin aiheellisesti tieto, että Littoisissa Ristikallion koulussa sekä Kaarinan keskustassa Valkeavuoren koulussa tuleva ikäluokka on niin suuri, että ryhmäkoot näyttävät vääjäämättä muodostuvan suuriksi, koska kouluissa ei ole luokkahuonetilaa ylimääräiselle luokalle. Kaarina-lehden mukaan (22.3.2017) Kaarinassa on oppilasrajat 1-2 luokilla 25 oppilasta ja 3-6 luokilla 30 oppilasta.

Olen pitkän ajan seurannut lasten oppimista ja sitä minkälaiset oppimisympäristöt tukevat parhaiten erilaisten tietojen ja taitojen oppimista ja harjoittelemista. Tietenkin ensiarvoisen tärkeää on, että lapsilla on pätevä, ammattitaitoinen opettaja opettamassa. Ja tämä asia on ainakin Kaarinan tapaisilla kaupunkialueilla yleensä kunnossa. Toinen keskeinen tekijä on ryhmän koko. Optimaalinen ryhmäkoko edistää oppimista ja auttaa paremmin keskittymään opittavaan asiaan. Mielellään näkisi, että opetusryhmä olisi korkeintaan 20 oppilasta 1-2 luokilla. 3-6 luokillakin tuo 20 olisi ihanne, mutta se voisi tarpeen tullen ylittyä kahdella oppilaalla. Nyt esitetyt oppilasmäärät ovat siis ihanteesta ylittymässä merkittävästi.

Oppiminen ja keskittyminen luokassa, jossa on paljon oppimisedellytyksiltään eritasoisia oppilaita ja joka ylittää 20 oppilaan rajan on oppilaille erittäin stressaava kokemus. Se on sitä myös opettajalle. Kuinka moni meistä aikuisista, opettajia lukuunottamatta, työpaikallaan tekee samassa tilassa töitä noin monen työkaverin kanssa? Näen omassa työyhteisössäni avokonttoreita, joissa ihmiset istuvat kuulosuojaimet päässä, jotta pystyvät tekemään heille osoitettua työtä. Jatkuva häiritsevä melu, joka vääjäämättä syntyy muista samassa tilassa olevista ihmisistä, vie työskentelystä keskittymisen mahdollisuuden ja hajottaa huomiokykyä. Ratkaisuna työtehon säilymiselle käytetään siis kuulosuojaimia. Ja näissä tuntemissani avokonttoreissa työskentelee 4-5 henkilöä.

Suuret oppilasmäärät luokissa asettavat myös tilojen tekniset ominaisuudet äärirajoille. Riittääkö luokan ilmastointi, jos oppilasmäärä kasvaa optimaalisesta 20 viidellä tai kymmenellä oppilaalla?

Toivon, että sivistyslautakunta, Kaarinan kaupungin johtava rehtori sekä koulujen rehtorit miettiessään ensi lukuvuoden resursseja pohtivat tarkkaan ja vastuullisesti, miten oppilasmääräasia voitaisiin ratkaista onnistuneesti Ristikalliossa ja Valkeavuoren koulussa. Lapsille ja opettajille on annettava mahdollisuus hyvään oppimisympäristöön, rauhalliseen ja miellyttävään työympäristöön. Sillä on pitkäkestoiset positiiviset vaikutukset, joita on hankala lyhyen aikavälin mittareilla todeta.

Mikäli oppilasmäärät joudutaan pitämään 1-2 luokilla noin korkeina, toivon, että julkisuudessa esitetään konkreettisesti vanhemmille niitä keinoja, joita koululla on käytössä, jotta oppilasryhmää voidaan jakaa pienempiin oppimisryhmiin hyvien oppimistulosten takaamiseksi ja onnistuneen koulutien turvaamiseksi. Hyviä keinoja on käytössä. Voidaan käyttää kahta pätevää opettajaa ryhmässä tai käyttää jakotunteja, jolloin siis esimerkiksi tärkeissä aineissa kuten äidinkielessä ja matematiikassa lapset voidaan jakaa pienempiin oppimisryhmiin ja antaa heille yksiköllistä tukea oppimisessa. Tulevien ekaluokkalaisten vanhempien huoli on aiheellinen ja seuraan tilannetta huolestuneesti, sillä oma nuorin lapseni on menossa kouluun Kaarinassa syksyllä 2018.

 

Minna Vuorio-Lehti

KT, koulutuksen erikoissuunnittelija, vihreiden kuntavaaliehdokas Kaarinassa