Vihreät saivat Kaarinassa vaalivoiton. Uudessa valtuustossa on yhdeksän valtuutettua entisen kuuden sijaan. Kaupunginhallituksessa paikkamäärä kolminkertaistui: vihreillä on kolme paikkaa. Vihreillä on myös teknisen lautakunnan puheenjohtajuus.

Vihreät saivat Kaarinassa seitsemän prosentin vaalivoiton ja kannatus on yli 18%. Valtuutettujen määrä nousi kolmella kuudesta yhdeksään. Kymmenes paikka olisi tullut muutamalla kymmenellä lisä-äänellä. Vihreille ei Kaarinassa ole ennen ollut näin monta valtuutettua.

Uudessa ryhmässä on kuusi naista ja kolme miestä.  Heistä uutena valtuustoon nousi neljä: Sofia Virta, Assi Ailoranta, Liinu Leiwo ja Jukka Lampikoski. Valtuustoon ylsivät myös aiemmin siellä olleista Terttu Eriksson, Tomi Kurkilahti, Hannu Rautanen, Mari Saario ja Outi Wegelius.

Kaarinan puolueet ovat jakaneet sopimallaan valtuutettujen määrään perustuvalla jakotavalla tärkeimmät paikat. Vihreät saivat jaossa kolme paikkaa kaupunginhallitukseen ja hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävän. Kokoomuksella on neljä paikkaa. Sosiaalidemokraateilla ja keskiryhmillä paikkoja on kaksi ja muilla ryhmillä kullakin yksi. Vihreät tekevät yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa.

Vihreät saivat myös lautakuntiin entisen yhden jäsenen sijaan kaksi. Näin meillä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa, kun  saamme omasta ryhmästä esityksen ja sille kannatuksen.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi vihreät asettavat naisen. Kaarinaan tulee näin ensi kerran kyseiseen lautakuntaan naispuheenjohtaja. Tekninen lautakunta vastaa mm. teiden ja kunnallistekniikan rakentamisesta, talonrakennuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja siivouksesta, kaupungin metsien ja virkistysalueiden hoidosta, ruoka- ja liikuntapalveluista sekä joukkoliikenteestä.

Vihreät tavoittelevat puheenjohtajuuden avulla hiilineutraalia kaupunkia, jossa niin liikenne kuin rakentaminen kehittyvät entistä vähäpäästöisemmiksi ja uusiutuvia energiavaroja hyödyntäviksi.  Innovatiivinen Kaarina voi etsiä uusia tapoja myös kehittää kiertotaloutta ja luoda alan yrityksille pilottikohteita ja kasvun mahdollisuuksia.

Kaupungin kiinteistöjen peruskorjaukset ja metsien suojelu sekä virkistyskäytön turvaaminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Niinikään pyöräily- kuin retkeilypolkuverkostojenkin kehittäminen ovat vihreille mieleen. Liikunnan edistäminen ja liikunnalliseen elintapaan kaikissa ikäryhmissä innostaminen kaipaavat monipuolisia ja kodin lähellä olevia palveluja.

Kaupungin hankinnoissa kiinnitetään huomiota lähituotantoon, palvelujen ja tuotteiden ympäristövaikutuksiin sekä elinkaareen. Lähi- ja luomuruoka ovat tärkeitä kysymyksiä. Yritysten palveluja hankittaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuotteiden elinkaarivaikutuksiin sekä avoimuuteen ja yrittäjien tasapuoliseen kohteluun.