Kaarinan sivistyslautakunnan puheenjohtaja kirjoitti kriittisesti Turun Sanomissa (10.3.18) kaupunginhallituksen päätöksestä julistaa sivistysjohtajan viransijaisuus julkiseen hakuun. Koska olimme kaupunginhallituksessa päättämässä asiasta, haluamme todeta muutaman sanan.

Otto-oikeudella tarkoitetaan kaupunginhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväkseen mm. asia, jossa kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen (kuntalain 92 §). Kaupunginjohtaja valitsi johtavan rehtorin sivistysjohtajan sijaiseksi. Päätöstä ei oltu perusteltu, mikä on normaali menettely vastaavissa viranomaispäätöksissä.

Niinpä kaupunginhallituksen päätöksessä ei pöytäkirjaan merkiten perusteltu, miksi hallitus päätyi toiseen ratkaisuun kuin kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen kokous on salainen eikä suullisia perusteluja kirjata. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ei ole hallituksen jäsen eikä läsnä kokouksissa. Hänen väitteensä asian käsittelystä ovat spekulaatiota.

Halusimme pitää johtavan rehtorin tehtävässään: hänen työssään pysyvyys ja koulujen olosuhteiden tunteminen ovat tärkeitä tekijöitä onnistumisessa. Koulujen turvallinen ja toimiva arki on meille ensisijainen asia sivistyspalveluissa. Johtava rehtori on keskeinen virkamies jaettaessa koulujen talousresursseja, ratkaistaessa arjen kysymyksiä ja huolehdittaessa koulujen hyvinvoinnista.

Kaarinan monessa koulussa on poikkeuksellinen tilanne. Oppilaita on väistötiloissa vaikeissa olosuhteissa ja monissa kouluissa on isoja sisäilmakorjauksia. Peräti kolmelle koululle ollaan laatimassa suunnitelmia: koulut joko puretaan tai saneerataan. On erityisen tärkeää, että suunnittelutyötä tekevä kunkin koulun rehtori henkilökuntineen ja sidosryhmineen saa tukea esimieheltä – johtavalta rehtorilta, jolla on pitkä kokemus koulutyöstä ja tietoa kaarinalaisten koulujen kunnosta.

Sivistysjohtaja taas hoitaa hallinnollisia tehtäviä eikä ole suoraan yhteydessä koulun arkeen. Hänellä on myös suoria alaisia vain muutama hallinnossa. Sivistysjohtajan tehtäviin perehtyminen on nopeampaa kuin johtavan rehtorin. Hänellä on myös apunaan oman vastuualueensa tunteva työntekijä kaikille toimialueensa osa-alueille, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, talouteen ja hallinnollisiin tukitehtäviin.

Toivomme, että sijaisuuteen löytyy kokenut, pätevä ja hyvä henkilö.

Assi Ailoranta
yliopisto-opettaja

Hannu Rautanen
rehtori

Outi Wegelius
lastenpsykiatri

Sofia Virta
kasvatustieteen maisteri