Valtuustoaloite 31.8.2020
Kaupunginvaltuuston kokousten lähettäminen verkkoon
Alkuvuosi on vakiinnuttanut etäyhteydet kokouksissa ja nyt olisi oikea aika ottaa valtuuston nettilähetykset myös osaksi julkista päätöksentekoa. Päätöksenteon seuraaminen pitäisi tehdä kuntalaisille mahdollisimman helpoksi ja saavutettavaksi.
Suorana verkossa lähetettävät valtuuston kokoukset lisäävät päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä antavat useammalle kuntalaiselle mahdollisuuden seurata valtuustossa käytäviä keskusteluja.
Päätöksenteon avoimuutta lisää myös lähetysten arkistoiminen siten, että kokoukset ovat myös jälkikäteen katsottavissa.
Erityisen tärkeää kokousten nettilähetys on nyt, kun ympärillämme olevat tapahtumat on luonut haasteita tulla seuraamaan kokouksia paikan päälle Kaarina-talolle.
Kaikista Suomen kunnista noin puolilla on nykyään käytössä valtuustojen nettilähetykset. Lähikunnistamme esimerkiksi Turku, Raisio ja Naantali videoivat valtuustojensa kokoukset kuntalaisilleen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että valtuuston videoinnin tarpeellisuus ja ajankohtaisuus tässä muuttuvassa maailmassa arvioidaan uudelleen ja että kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään jatkossa verkossa ja tallennetaan siten, että ne ovat myös jälkikäteen katsottavissa.