Valtuutettu Päivi Huhtanen jätti vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen kumirouhekenttien korvaamiseksi. (KNA/1331/10.03.01.01/2024):

”Kaarinassa on erilaisilla kumirouheilla pinnoitettuja kenttiä viitisen hehtaaria ja sen lisäksi useimpien päiväkotien sekä koulujen pihoilla erilaisia leikki- ja liikunta-alueita kumirouhepinnoitteilla.

Kumirouhe on valmistettu autonrenkaista. Kyse on jätteestä. Oli aikanaan kätevää päästä siitä eroon ja ryhtyä tekemään jätteellä jopa rahaa. Ei tutkittu, mitä irtautuva kumirouhe ja – pöly aiheuttavat terveydelle ja ympäristölle.

Nyt asiaan on herätty useammalla rintamalla. Kumirouhe pöllyää ja jauhautuu käytössä pieniksi hiukkasiksi, mikromuoveiksi, ja ne kulkeutuvat mm. vesiin. Pienet hiukkaset päätyvät eliöihin ja sitä kautta ihmisiin. Hengitysilman kautta mikromuovit voivat päätyä suoraan elimistöihimme. Kyse on pitkäaikaisvaikutuksista. Tarkkaa tietoa ei vielä ole kaikista terveydellisistä vaikutuksista, mutta niistä ollaan huolissaan. Ja syystä. Erityisesti meidän tulee olla huolissamme pienten lasten altistumisesta mikromuoveille ja niistä irtoaville haitallisille yhdisteille jo päiväkotiemme pihoilla.

Ongelmaan on herätty myös EU:n tasolla. EU kielsi kumirouheiden käytön viime syksynä antaen kahdeksan vuoden siirtymäajan. Perusteet ovat tieteellisesti todetut terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset vaikutukset.

Suomessa on tehty kokeiluja kenttien ja leikkialueiden päällystämiseksi terveydellisesti ja ympäristönsuojelullisesti haitattomimmilla materiaaleilla.
Siihen aaltoon Kaarinan on hyvä nousta mukaan.

Ehdotamme, että kaupunki ryhtyy vanhoja päällysteitä uusittaessa sekä rakennettavilla uusilla kentillä ja leikkipaikoilla kokeilemaan ja käyttämään terveyden ja ympäristön kannalta vastuullisempia materiaaleja kuin kumipohjaisia päällysteitä.”