Valtuutettu Hannu Rautanen jätti vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen metsän maaperän kunnostuksesta hakkuun jäljiltä (KNA/1551/10.03.01.01/2024):

”Kaarina on tänä vuonna valtuuttanut tehdyn sopimuksen mukaisesti Metsänhoitoyhdistys Lounametsän suorittamaan hakkuut kaupungin metsissä metsänkäyttöilmoitusten mukaisesti Kuusiston Vierussa ja Harvaluodossa Isokartanon naapurissa.

Hakkuun puunkorjuu on suoritettu kummassakin metsässä niin järeällä kalustolla, että metsämaan maaperä on ruhjottu ajourien kohdalla monin paikoin yli puoli metriä syviksi uriksi.

Metsän kenttäkerros ja maaperän eliöstö sekä sienijuuristot on murskattu täydellisesti. Osa urista on koneiden telojen alla jauhettu upottavaksi savi- ja
multavelliksi.

Hakkuualueen vesitasapaino on sekoitettu ja vesi seisoo syvin lammikoin ajourissa. Murskattu maaperä lisää eroosioherkkyyttä ja valumavesien mukana maa-ainesta valuu lähivesiin.

Kulku jalan näin hakatuissa metsissä on ylivoimaista ja estää sekä rajoittaa metsän terveys- ja hyvinvointivaikutuksista nauttimisen.

Puolitoista vuotta sitten kaupunki hakkautti Sorrossa asemakaavan virkistysalueen metsän. Se ajettiin samalla tavalla syviin uriin, joiden seurauksena eliöstö tuhottiin ja urat jäivät maastoon estämään kaavanmukaisen virkistyskäytön.

Osa Sorron ajourista täytettiin ja tasoitettiin. Suurin osa jäi kuitenkin edelleen ennallistamatta.

Kaupunki ei voi sallia palkkaamansa yrityksen toimia näin, vaan on vaadittava jälkien korjausta myös Sorron metsässä.

Nyt nähdyt rajut toimet kaupungin metsissä vähentävät metsän monimuotoisuutta, edesauttavat lajikatoa eivätkä edusta minkään metsäsertifikaatin kestäviä tapoja puunkorjuussa.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että

1. Sorron, Vierun ja Harvaluodon hakkuiden ajourien jäljet vaaditaan sopimuskumppanin Metsänhoitoyhdistys Lounametsän ennallistaminen.
2. kaupunki huolehtii, ettei kaupungin metsiä ajeta enää kuvatulla tavalla syviin ajouriin.
3. kaupunki varmistaa, että sopimuskumppani noudattaa kaupungin asettamia metsäsertifioinnin periaatteita.
4. kaupunki harkitsee tarvittaessa tehdyn metsäpalvelusopimuksen irtisanomista.”