Valtuutettu Tomi Kurkilahti esitti vihreän valtuustoryhmän aloitteen kävelyreitin toteuttamisesta Littoistenjärven ympäri (Dnro 180/2017):

”Littoistenjärvi palvelee Kaarinan ja Liedon asukkaita sekä muitakin lähikuntien asukkaita lähiretkialueena. Littoistenjärven virkistyskäyttöä voidaan vielä parantaa.

Esitämme että, nyt järven ympäri kulkevaa, tasoltaan vaihteleva polkua ja katuverkkoa hyödyntävä reitti merkitään yhtenäisin merkein ja viitoin maastoon. Samalla polkujen esteettömyyttä tulee parantaa. Reittien merkintää tulee työstää yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kesken.”

Valtuustoaloite 13.3.2017