Valtuutettu Tomi Kurkilahti esitti vihreän valtuustoryhmän aloitteen Vaakunatien kevyenliikenteen väylän liikenneturvallisuuden parantamisesta (Dnro 181/2017):

”Vaakunatien 20:n kohdalla on pitkän matkan mäntyjen juuret nostaneet kevyenliikenteen asfalttia koholle ja rypyille niin, että yhtä hyvin jalankulkija kuin pyöräilijäkin voivat paikassa kaatua ja loukata itsensä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin kyseisen kevyenliikenteen väylän korjaamiseksi.”

Valtuustoaloite 13.3.2017