Kaupunkimme on menestynyt hyvin viime vuosina. Väestönkasvu on ollut vuosittain maakuntamme kaupungeista poiketen prosentin tuntumassa. Hyvät palvelut, erinomainen sijainti ja viihtyisä asuinympäristö ovat houkutelleet uusia asukkaita.

Tuore asiantuntijoiden Suomen Kuvalehdelle tekemä valtakunnallinen luokitus nosti Kaarinan parhaiden kuntien listalla koko maassa 16. sijalle – juuri ennen Naantalia. Aineisto perustuu 18 muuttujaan. Kunnat on jaettu viiteen ryhmään väestö-, elinvoima- ja kuntatalousindeksien yhteistuloksen perusteella.

Kaupunkimme on myös yritysilmapiiriltään ollut maan ykkönen pitkään. Tuore kuntakohtainen tyytyväisyysindeksi taas kertoo, että olemme viidenneksi paras asuinkaupunki koko maassa. Tämä selvitettiin kyselytutkimuksella, jossa eri kuntien asukkailta tiedusteltiin palveluihin kohdistuvia odotuksia ja niiden täyttymistä, halukkuutta suositella kuntaa asuinpaikaksi muille sekä mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Kaarinan voimakas kasvu on kulminoitunut viimeiseen vuoteen. Huippu nähtäneen tänä vuonna. Asuntoja valmistuu ennätysmäärä. Keskustassamme rakennetaan useita kerrostaloja.  Koteja on paljon valmistumassa myös Koristossa, Piispanristillä,  Rauhalinnassa, Voivalassa ja Raadelmassa.

Kaarinan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä uudet muuttajat ovat enimmäkseen nuoria perheitä. He ovat työikäisiä ihmisiä. Se parantaa työllisten määrää suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin. Vanhusväestön osuus kasvaa silti merkittävästi. Sama kehityssuunta on muissakin isojen keskusten kehyskunnissa.

Sosiaali- ja terveysuudistus (sote) tulee meille oikealla hetkellä – jos tulee. Vanhimpien ikäluokkien sairastaessa enemmän ja erikoissairaanhoidon tarpeen kasvaessa kustannukset siirtyvät maakunnan maksettaviksi. Se toivottavasti helpottaa kuntatalouttamme.

Veroprosenttiamme on jouduttu nostamaan suurten investointien takia, kun kaikkea ei ole haluttu rahoittaa velkaa kasvattamalla. Se on ollut kaukokatseista, sillä tulomme pienenevät soten seurauksena vuoden 2019 alusta. Veroprosenttimme ja lainamäärämme ovat nyt maan keskiarvoa alhaisempia. Viime vuonna ei otettu lainaa lisää lainkaan ja ylijäämää kertyi yli neljä miljoonaa euroa.

Korjausinvestoinnit ja lainojen hoito tuovat haasteita taloudenpitoon.  Päiväkodit ja koulut on kunnolla peruskorjattava tai rakennettava kokonaan uudestaan. Ne on pidettävä aina terveellisessä ja turvallisessa kunnossa.  Palveluja on kehitettävä ja muutoksiin vastattava.

Uusi maakunta vakauttaa talouttamme vastatessaan nousevista ikääntyneiden kustannuksista. Koko kustannusrakenne on vielä epäselvä, koska meillä on paljon kiinteistöjä sote-palvelujen käytössä.  Jäävätkö ne tai niiden lainat kaupungin huoleksi.  Siksi päättäjien yksi tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia, että Kaarina asema, palvelut ja talous turvataan uudessa tilanteessa.

Kaarinalle näyttäisi jäävän mahdollisuuksia palvelujen laadun kehittämiseen.  Kaiken edellytys on tietysti edelleen tarkka ja suunnitelmallinen taloudenpito.  Parhaan tuloksen saavutamme laajalla yksimielisyydellä.

 

Hannu Rautanen (vihr)

Kaupunginvaltuutettu

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja