Kaarinassa on noussut suuri huoli Hovirinnan koulutalon sisäilmakysymysten takia koululaisten ja koulun henkilökunnan oireiluista ja sairasteluista. Koulua on korjattu paljon. Silti ihmiset oireilevat. Vanhemmat ovat nousseet barrikadeille vaatimaan lapsilleen terveellisiä koulutiloja.  Vihreät vaativat päätöksentekoa varten kokonaisselvitystä kaupunginjohtajalta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalta 8.5.2017 pidettävään kokoukseen.

Hovirinnan koulutalo on rakennettu 1980. Koulu on elinkaarensa lopussa. Siksi rakennusta on korjattu viime vuosina parilla miljoonalla eurolla. Korjaukset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.

Koulun oppilaat ja opettajat ovat edelleen oireilleet ja sairastelleet. Vanhemmat ovat viime päivinä aktivoituneet ja vaatineet väistötiloja. Osa koulun opetuksesta on siirtymässä ulos ja pöydälle on heitetty vaatimus uudesta koulurakennuksesta.

Ongelmien pitkityttyä ja jatkuttua on tullut ilmi yhä uusia asioita aikuisten sairasteluista pitemmältä ajalta. Ihmiset ovat rohjenneet ne vihdoin kertoa. Oppilaiden oireiluista on kymmeniä havaintoja. Muutama oppilas on siirtynyt jo pois Hovirinnasta ongelmien takia.

Vihreät ihmettelevät työterveys- ja kouluterveyshuollon vaitonaisuutta. Myös työsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto eivät ole ottaneet kantaa koulun tilanteen takia. Koska terveydestämme vastaavat viranomaiset ovat hiljaa, arviointi terveysasioista näyttää siirtyneen insinööreille.

Mainituista syistä kaupunginjohtajan on otettava asia tosissaan ja koottava heti asiantuntijaryhmä, joka puolueettomasti selvittää tilanteen. Niin ihmisten kuin rakennuksen terveyskysymysten selvitys on välttämätöntä alan asiantuntijoita käyttäen.

Vihreiden mielestä tulee selvittää myös väistötiloihin siirtymiseen liittyvät kysymykset, jos se vaihtoehto on otettava käyttöön. Erityisen tärkeänä pidetään selvitysten riippumattomuutta ja uskottavuutta.

Tiedotteeseen on liitetty kaupungin johdolle lähetetty selvityspyyntö.

 

Hannu Rautanen

Kaupunginvaltuusto, 2. varapuheenjohtaja

puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä

Saila Tuokko

puheenjohtaja

Kaarinan Vihreät ry

 

Kaarina 26.4.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kantalainen

Kaupunginjohtaja Harri Virta

Asia: Selvityspyyntö Hovirinnan koulutalon kunnosta

Pyydämme, että Kaarina kaupunki tekee kirjallisina alla olevat selvitykset kuntalaisia ja päätöksentekoa varten 8.5.2017 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Välttämätöntä on toimia luotettavasti ja avoimesti. Siksi selvitystyö on suoritettava riippumattomasti.

Ihmisten terveydestä huolehtiminen täytyy olla kaupungin tärkein tehtävä.

Hannu Rautanen                                                                                  Saila Tuokko

0400 885 754                                                                                       050 524 9517

hannu.rautanen at kaarina.fi                                                               tuokko.saila at gmail.com

Korjauksia on tehty paljon

Huoli kasvaa, kun koulun korjaukset eivät ole tuoneet olosuhteisiin parannusta. Ongelmia on tosissaan yritetty korjata. Niistä on kerrottu avoimesti.

 

Ihmiset oireilevat ja sairastavat

Selvää on, että hyvin monet opettajat ja oppilaat oireilevat sekä sairastelevat. Monien pitkään jatkuneet oireilu ja sairastelu ovat tulleet ilmi äskettäin, kun ihmiset ovat vihdoin rohjenneet niistä kertoa.

 

Tutkimuksia ja kyselyitä hajallaan

Koulun kunnosta ja korjaustarpeista on olemassa tutkimuksia ja selvityksiä. Oirekyselyjä on myös tehty. Kaivataan niiden kokoamista yhteenvedoksi johtopäätöksineen.

 

Viranomaisten yhdistettävä voimansa

Työterveyshuollon kantaa ei ole kuultu eikä myöskään kouluterveydenhuollon tilannearviota. Työsuojelun ja ympäristöterveyshuollon arviota koulun tilanteesta ei myöskään ole.

Päätöksenteon pohjana on oltava ennen muuta terveystiedot: ihmisistä mutta myös rakennuksesta. Ne on saatava vastuuviranomaisilta.

 

Kokonaiskuva tarvitaan

On aikaansaatava eri osa-alueet kattava kokonaiskuva ja esiteltävä se avoimesti. Ja nopeasti.

 

Arvio koulun kunnosta ja kunnostuskelpoisuudesta

Tarpeen ovat myös arviot, millä edellytyksillä koulu kelpaa tehtäväänsä, jos se ylipäänsä kelpaa.

 

Väistötilojen käyttö

Kaiken varalta on selvitettävä väistötiloihin siirtymisen ja uuden koulun rakentamisen edellytykset sillä tarkkuudella, kun se on pikaisesti mahdollista.

 

Yksityiskohtaiset tarkennukset selvityksiin

  1. Terveystiedot

Kaikkien tietojen tulee olla kirjallisia ja niissä on oltava johtopäätökset. Jos jotain ei tiedetä, on asia tutkittava.

Erityisen tärkeää on saada kattava seurantaselvitys henkilökunnan terveydentilasta tja oireiluista sekä vastaavat tiedot kouluterveydenhuollosta niiltä osin, mitä on viitteitä sisäilman aiheuttamista ongelmista.

Huolta herättää, kun nimenomaan terveydestämme vastuussa oleva taho on koko ajan hiljaa.

  1. Rakennuksen terveellisyys

Ympäristöterveyshuollon selvitystä koulun tilanteesta ei ole julkistettu, jos sellainen on olemassa. Se tulee julkistaa välittömästi. Viranomaisten olisi toki pitänyt toimia itse ilman lisäpyyntöä.

Lait edellyttävät, että koulu on terveellinen ja turvallinen. Työsuojelun selvitys tilanteesta ja toimenpiteistä on myös saatava.

  1. Väistötilat

Väistötilojen hankinnasta on myös hyvä saada tietoa, koska ne ovat koko ajan mediassa ja somessa esillä. Ainakin seuraavat kysymykset tulevat vastaan, jos joudutaan harkitsemaan väistötilojen hankintaa:

–       kaavallinen valmius

–       tilojen tarve

–       sijoittumismahdollisuus koulun lähelle

–       mahdollinen hinta

–       aikaisin käyttöönottoaika

–       mahdollisuudet sijoittaa osin ryhmiä Kuusiston, Kotimäen ja Piikkiön yhtenäiskouluihin