Kolme kouluamme – Hovirinta, Piispanlähde ja Valkeavuori – on tunnetuista syistä niin huonossa kunnossa, että kohta kahden oppilaat ovat väistötiloissa. Piispanlähteen koulun oppilaat jatkavat koulunkäyntiä omassa koulussa toistaiseksi.

Tilanteen taustalla on koulujen henkilökunnan pitkäaikainen oireilu ja sairastelu, mitkä on liitetty koulurakennusten sisäilmaan. Sittemmin myös oppilaat ovat viime vuosina yhä enemmän oireilleet ja sairastelleet niin, että sen on arvioitu johtuvan koulujen sisäilmaongelmista.

Lasten vanhemmat kuten koulujen henkilökuntakin ovat huolissaan sisäilman mahdollisista aiheuttamista terveysriskeistä. Erilaisia vetoomuksia ja adresseja on laadittu useita. Tilakeskus on konsultin avulla selvittänyt koulurakennusten kuntoa ja yrittänyt korjailla rakennuksia.

Vaikka oppilaat ovat Hovirinnan koulussa siirtymässä syyskuussa väistötiloihin, on tarkoitus käyttää edelleen koulun ruoka- ja liikuntasalia sekä muutamia erikoisluokkia. Tilakeskus on suositellut, ettei liikuntasalissa pidetä kaksoistunteja lasten ja aikuisten mahdollisen altistumisen takia.

Valkeavuoren kouluun kuuluva Ylikylän koulu purettiin kesällä. Alakoulun oppilaat ovat olleet väistötiloissa jo koko viime lukuvuoden. Valtuusto kokoontui poikkeuksellisesti vielä juhannuksen jälkeen ylimääräiseen kokoukseen, jotta myös koulun yläkoululaisille voitaisiin mahdollisimman nopeasti hankkia väistötilat, koska oppilaiden ja koulun henkilökunnan oireilu ja sairastelu lisääntyivät hälyttävästi viime keväänä.

Tällä hetkellä vallitsee suuri epätietoisuus, ollaanko väistötilojen hankintaa edes käynnistetty. Väistötiloihin siirtymisen jälkeen on tarkoitus käyttää koulun erikoisluokkia ja – tiloja Hovirinnan tapaan. Tämä herättää kysymyksiä, miten terveydelle riskialttiita tiloja kuitenkin käytetään.

Piispanlähteen koulun alakoulu – entinen Piispanristin koulu – on todettu korjauskelvottomaksi ja se on pääosin purettava. Koulutalossa on niin paljon rakenteellisia virheratkaisuja ja terveyttä riskeeraavia rakennusmateriaaleja, että se on todettu pitkään kaikkein huonommin rakennetuksi kouluksemme. Rakennusteknisesti saneeraus on poikkeuksellisen vaikea, koska vuonna 2012 valmistunut lastentalo on rakennettu merkittäviltä osin vanhan rakennuksen rakenteisiin.

Kaupungin palveluksessa on useita terveysviranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu monen lain perusteella koulutilojen ja työpaikkojen terveysvalvonta. Suurta ihmetystä on herättänyt se, miksi viranomaiset eivät toimi oma-aloitteisesti. Koska yhdestäkään näistä rakennuksista ei ole saatu varsinaisten terveydenhuollon ja työsuojelun asiantuntijoiden kirjallisia lausuntoja, joissa arvioitaisiin koulun tai sen joidenkin tilojen terveydellisiä olosuhteita opetuskäyttöön ja työpaikkana, on ne hankittava. Lausuntopyynnöissä on tarpeen korostaa myös sen arviointia, kun Hovirinnan ja Valkeavuoren koulussa käytetään koulun tiloja, vaikka kaikki oppilaat ovat muutoin väistötiloissa.

Vähin, mitä kaupunki voi tehdä, on julkistaa lausunnot, jotta niin koululaisten vanhemmat kuin koulutyöntekijät voivat saada tietoa terveysviranomaisten arvioinneista. Kyseisille viranomaisille  kuuluu kiistatta tärkeimpänä tehtävänä kuntalaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin   kirjallisten lausuntojen hankkimiseksi seuraavilta tahoilta Hovirinnan, Piispanlähteen ja Valkeavuoren koulujen terveydellisistä edellytyksistä toimia opetustiloina ja työpaikkana:

  1. Ympäristöterveydenhuolto
  2. Työterveys
  3. Työsuojelu
  4. Kouluterveydenhoito

Kaupunki saattaa julkiset lausunnot kaupunkilaisten ja työntekijöiden tietoon välittömästi ja ryhtyy niiden vaatimiin toimiin.

Viitteenä lainsäädännöllistä taustaa:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

2 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on:

1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä

Työsuojelu

“Työnantaja on vastuussa siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.”

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto/sisailma

Ympäristöterveys

“Epäpuhdas hengitysilma on syynä moniin tärkeimmistä ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista – esimerkkeinä ulkoilman pienhiukkaset sekä kosteus- ja homevaurioihin liittyvät biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet.”

https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma

Työterveyshuoltolaki

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

1) työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;

2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Valtuustoaloite 21.8.2017