Kaarinan kaupungin mailla Yli-Lemun kartanon kuusiaidan vieressä on Hantuntielle sijoitettu valtavan iso kivi keskelle tietä estämään autolla ajoa. Kiven vieressä on kyllä liikennemerkki, jolla tie on merkitty  vain kevyelle liikenteelle.

Kyseinen kivi vaarantaa liikenneturvallisuutta, koska varsinkin hämärään aikaan sitä on vaikea huomata, jolloin etenkin pyöräilijä saattaa siihen törmätä. Toinen yhtä suuri kivi on samalla tiellä muutama sata metriä itään. Se on vielä vaarallisemmassa paikassa mäen alla.

Kaupungin tulee hoitaa liikennerajoitukset lainmukaisin tavoin.

Se on kannatettavaa, ettei kyseiselle tienpätkälle sallita ajoneuvoliikennettä ja läpiajoa. Liikenneturvallinen ratkaisu voisi olla esim. ison tolpan asentaminen tien keskelle asianmukaisin värein kyseisten kivien välillä olevan valtaojan kohdalle. Silloin tolppaa ei voisi autolla kiertää.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Hantuntien kuvatun osan saattamiseksi yhdessä maanomistajien kanssa liikenneturvallisemmaksi.

Valtuustoaloite 21.8.2017