Koulut elävät murrosta ja uudistumisen aikaa. Opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja muuttuvat portaittain. Koulu yrittää entistä paremmin vastata lasten koulutukseen tulevaisuutta ajatellen. Muutokset vaativat paljon suunnittelua ja uusia tapoja toimia. Nämä edellyttävät resursseja – ei koulujen ajamista yhä tiukemmalle.

Kouluista on kantautunut niin opettajien kuin vanhempienkin huoli suurista opetusryhmistä ja riittämättömistä resursseista. Oppikirjoja ei ole ollut varaa hankkia ja niukat tarvikemäärärahat ovat riistäneet mahdollisuuksia monipuoliseen opetukseen. Oma erillinen kysymyksensä on tietysti koulujen terveydellinen kunto.

Jotta valtuusto voi saada kokonaiskuvan kehityksestä ja nykytilanteesta, tarvitaan selvitys, jossa tuodaan ilmi viime vuosien kehitys määrärahoissa ja vertailu muihin kuntiin. Oleellista on, että määrärahoja verrataan myös oppilasmäärään, jolloin on helposti nähtävissä, miten määrärahat ovat kasvaneet oppilasmäärän kasvaessa.

Valaisevaa ja hyvää materiaalia löytyy tässä pyydettävien tietojen lisäksi sivistyslautakunnan tuoreesta perehdyttämismateriaalista, mikä sellaisenaan on tarpeellista saattaa myös valtuutettujen tietoon.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle sivistyspalveluiden perusopetuksen määrärahoista ja muista toiminnoista selvityksen vuodesta 2013 alkaen tilinpäätöksiin perustuen ja tältä vuodelta budjetin mukaan seuraavaan valtuuston kokoukseen:

  1. Opetukseen käytetty määräraha
  2. Erityisen tuen oppilasmäärä ja ryhmien määrä kouluttain
  3. Tukiopetuksen tuntimäärä kouluttain
  4. Kerhotuntien määrä kouluttain
  5. Opetusryhmien keskikoko ja tilanne kouluttain, maksimi- ja minimiryhmäkoko
  6. Kouluruuan määräraha ja aterian hinta
  7. Oppikirja- ja tarvikemääräraha
  8. Oppilaskustannus/vuosi erikseen ala- ja yläkoulu kokonaiskulut huomioiden ja erikseen opetuksen osalta
  9. Digikustannukset, jotka on vyörytetty kouluille

Vertailuluvut Turun seudun kunnista ja muutamasta vastaavan kokoisesta kaupungista muualta Suomesta.

Valtuustoaloite 21.8.2017