ERIÄVÄ MIELIPIDE

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan  23.10.2017 asiakohdasta:

 • 409 Vastine Hovirinnan koulua koskevaan terveydensuojeluviranomaisen selvityspyyntöön

Toimin kaupunginhallituksen kokouksessa puheenjohtajana. Esitin päätösehdotuksesta poiketen seuraavaa:

POIKKEAVA ESITYKSENI

”Puheenjohtaja Rautanen esitti pohjaehdotuksesta poiketen seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää merkitä valmistelun tiedoksi ja ilmoittaa terveydensuojeluviranomaisen selvityspyyntöön vastauksena, että liikuntasalin, ruokalan ja muiden koulutilojen käyttöä ei jatketa väistötiloihin siirtymisen jälkeen.  Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.”

EDELTÄVÄ HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin esityslistan hyväksymisen yhteydessä. Niinpä Hovirinnan koulurakennusta koskeva § 411 käsiteltiin ennen § 409:ää.

HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Tehdyssä päätöksessä päätettiin äänestysten jälkeen mm. seuraavaa:

 • 411 Periaatepäätös Hovirinnan koulurakennuksen rakennushankkeesta
 1. Liikuntasalia ei käytetä opetuskäyttöön ennen peruskorjauksen valmistumista. Oppilasliikunta järjestetään esimerkiksi ulkona, Vaparissa, uimahallilla tai Kaarinan alueen liikuntayritysten tiloissa.

Iltakäyttäjiä informoidaan liikuntasalin mahdollisista terveyshaitoista ja vastuu tämän salin käytöstä jää iltakäyttäjille itselleen. Peruskorjauksen aikana liikuntasali ei ole käytettävissä. Iltakäyttäjille pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan löytämään korvaavia tiloja, kuten esimerkiksi Tuorlan liikuntasali.

Liikuntasalin peruskorjauksen ajankohta sijoitetaan pääsääntöisesti koulujen kesälomien ajalle.

 1. Kaikki oppilaat ja henkilökunta siirretään väistötiloihin koko peruskorjauksen ajaksi. Väistötilana selvitetään ensisijaisesti Kaarina-talon ja Vaparin käyttöä. Esikoululaisten ruokailu järjestetään väistötilassa.

 

PERUSTELUT MIELIPITEELLENI

Perusteluina eriävälle mielipiteelleni totean seuraavaa:

 1. Terveystarkastajalle olisi selvityksen vastauksena ollut tuotava esille tuo hetkeä aiem-min tehty päätös, vaikka enemmistön päätöksessä onkin heikko kohta se, että kaupunki siirtää vastuun mahdollisesti terveyshaittoja aiheuttavan salin vapaa-ajan käytöstä käyttäjille. Kaupunkia sitoo terveydensuojelulaki, jonka tulkinta tuskin lähtee siitä, että kaupunki voi siirtää mahdollisen terveysriskin tilojen käyttäjien harteille. Vastuullista toimintaa se ei ainakaan ole. Kuntalaki taas lähtee siitä, että kaupunki huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista.

 

 1. Toinen tapa ilmaista asia oli tekemäni esitys, mikä raukesi kannattamattomana. Valtuustohan on päättänyt jo 28.5.2017, että kaikki opetusryhmät siirretään väistötiloihin. Näin ei ole menetelty, vaan edelleen osa oppilaista on koulun tiloissa. Päätöksen toteuttamista on viivytelty.  Tarvittavat väistötilat on järjestettävä heti.
 2. Koulun ruokala on liikuntasalin vieressä. Vaikka näiden tilojen välinen liukuseinä on tiivistetty ja korjattu pykälän esittelyssä kuvatulla tavalla, ei voida riittävällä varmuudella taata, etteivät terveyshaitat ulotu ruokalaan. Toisaalta oppilaat joutuvat liikkumaan myös väistämättä koulun aulatilassa ja ruokalan ovi aulaan on auki enimmäkseen. Siksi ruokalan käytöstä olisi luovuttava.
 3. Liikuntasalin korjaustoimet paineistusta säätämällä sekä kumi- tai muovimaton lattialle asentamisesta on nostettu tähän päätökseksi. Ehdotetusta matosta ei ole saatu tuotetietoja eikä arviota siitä, miten se käyttäytyy tai mitä päästöjä siitä aiheutuu tällaisessa tilanteessa.
 4. Kaupunginjohtaja muutti pykälän päätösehdotusta viime hetkellä. Esittelijää sitoi kaupunginhallituksen juuri tekemä päätös. Nyt kaupunginjohtaja ohitti sen. Niinpä tein oman esitykseni. Se tietysti on varsin poikkeuksellista, että kaupunginhallitus kuitenkin hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, vaikka se oli vastoin juuri pykälässä 411 tehtyä päätöstä. Jälkimmäinen päätös kumoaa aina edellisen. Nyt on siis voimassa tämä päätös, jossa ei enää todeta, ettei liikuntasalia käytetä opetukseen.
 5. Menettely ja päätökset ovat sekavia. Ne eivät ole hyvää hallintoa. Tilanne olisi syytä nähdä ja korjata.
 6. Paras ratkaisu terveydellisesti ja turvallisesti olisi ollut ehdottamani, jolloin nyt peruskorjattavaksi ja terveyshaitoista kärsivän koulutalon käyttö olisi lopetettu heti.

 

Hannu Rautanen

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja