Hovirinnan koulun väistötila

Hallitus teki 29.5.2017 päätöksen väistötilojen hankinnasta ja valtuusto myönsi hankintaan rahat 5.6.2017. Koulun rehtorit tekivät esityksen, mitä tiloja tarvitaan väistötiloiksi.

Tekninen johtaja julkaisi 30.5.2017 Hilmassa ilmoituksen väistötilojen hankinnasta. Tilattiinko mitä tarvittiin vai muuta? Milloin tilaus tehtiin? On näet osoittautunut, että kaikki perusluokat eivät sovikaan tiloihin, koska niitä on liian vähän.

Kun väistötilat alkoivat olla lokakuussa käyttökunnossa, kävi ilmi, ettei sähköä ollut saatavissa kuin kaupungin aggregaatin avulla, mikä käy koulun välituntipihalla vuorokaudet ympäriinsä. Tilattiinko Fortumilta sähkön jakeluun muuntaja jo kesäkuussa vai milloin?

Pyydän, että kaupunginhallitukselle tuodaan kirjallinen selvitys, jossa tuodaan avoimesti esille seuraavat asiat:

  • väistötilojen riittämättömyyden syy ja niiden pidentynyt toimitusaika ja käyttöönotto
  • väistötilojen hankinnan ajankohta
  • milloin Fortumilta tilattiin sähkön syöttöön muuntaja ja kuinka sen saantia on kiirehditty

 

Valkeavuoren väistötilat

Kaupunginvaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 26.6.2017 ja myönsi rahat väistötilojen hankintaan yläkoulun oppilaita varten. Tilojen hankintapäätös venyi pitkälle lokakuun loppuun.

Pyydän, että kaupunginhallitukselle tuodaan kirjallinen selvitys, jossa tuodaan avoimesti selville seuraavat asiat:

  • milloin kilpailutus väistötilojen hankinnoista on käynnistetty
  • miksi väistötilojen lopullinen hankintapäätös on vienyt näin pitkän ajan
  • keneltä väistötilat on tilattu ja milloin ne ovat käyttöönottokunnossa

 

Koulujen kuntotutkimukset

Hovirinnan kuntotutkimuksen on tehnyt jo vuonna 2013 RTC Vahanen Turku Oy. Tämän jälkeen sama yhtiö on vastannut koulujen ja ehkä myös monien muiden kiinteistöjemme tutkimuksista ja korjausesityksistä.

On herännyt kysymys, miten ja milloin nämä konsulttipalvelut on kilpailutettu ja kuinka mittavista summista näiden palvelujen ostamisessa on ollut  kysymys vuosittain.

Päättäjien tiedossa ei ole, onko vastaavia palveluita ostettu muilta vastaavilta konsulttitoimistoilta.

Pyydän, että kaupunginhallitukselle tuodaan kirjallinen selvitys, jossa tuodaan avoimesti selville seuraavat asiat:

  • miten vuosittain tässä mainitut konsulttipalvelut on kilpailutettu ja mikä taho on tehnyt hankintapäätökset
  • hankintapäätösten ajankohta vuosittain
  • vuosittaiset kustannukset eli vuodesta 2013 RTC Vahanen Turku Oy:lle maksetut konsulttipalvelukustannukset
  • mitä muita vastaavia ja minkä yhtiöiden konsulttipalveluja on tässä mainittuina aikoina käytetty ja kuinka suurin kustannuksin

 

Hannu Rautanen

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja