Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on  hyvinvoinnin, terveyden, ilmastopolitiikan ja myös kestävän liikennepolitiikan tärkeä osatekijä. Jokapäiväinen liikunta on kaikille tärkeää. Siihen on tarpeen olla mahdollisuuksia omassa elinympäristössä niin työmatkoilla kuin vapaa-aikanakin.

Kun yhä suurempi osa matkoista tehdään pyörällä, sitä vähemmän on autoliikenteen ruuhkia ja sitä sujuvampaa on liikenne. Ihmisille itselleen liikunta ja terveyshyödyt ovat tärkeä motiivi arkimatkojen tekemiseen pyörällä. Samalla arkiliikunnan lisääntyminen auttaa kuntia terveydenhoitokulujen kasvun hillitsemisessä.

Kyse on ennen muuta verkostoista, reiteistä ja ihmistä lähellä olevista tiloista, joissa raittiin ilman ja luonnon kosketus on läsnä. Meille suomalaisille näillä olosuhteilla on tutkitusti paljon merkitystä. Se asettaa kaupunkisuunnittelulle uusia vaatimuksia.

Omin voimin liikkuminen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Varsinkin pyöräily on kasvattanut koko ajan suosiotaan. Ruotsissa on jo menty niin pitkälle, että valtio tukee sähköpyörien hankintaa. Ajatuksena on vähentää autoilua, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää ilmastopolitiikkaa.

Kävely ja pyöräily eivät synnytä ilmansaasteita tai melua: liikkuminen vie vähemmän tilaa ja aiheuttaa niukasti kustannuksia. Kaarinan kaupunkirakenne on sellainen, että osa matkoista on mahdollista tehdä kävellen tai pyöräillen. Liikkuminen voi olla seurausta päivittäisten tarpeiden tyydyttämisestä, työmatkoista, koulumatkoista, asioinnista, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja terveyden edistämisestä.

Niin kävely- kuin pyöräilyreiteillä on merkitystä myös joukkoliikenteen tavoittamisessa. Kaarinassa on paljon asuntoalueita, joille Fölin liikennöinti ei ulotu. Uusien reittien avaaminen voi näin auttaa myös paikoin ihmisten liikkumista joukkoliikennevälinein. Siksi on tärkeä selvittää puuttelliset ja kehitettävät kohteet sekä luoda tavoiteaikataulu “asuinaluekohtaisesti”. Valmistelussa on tärkeä kuulla asukkaiden tarpeita ja ideoita.

Turun kaupunki on tehnyt jo vuonna 2010 kävelyä ja pyöräilyä koskevan kehittämissuunnitelman ja Varsinais-Suomen liitto vuonna 2013 Pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelman, jossa Kaarinakin on ollut mukana muiden Turun kaupunkiseudun kuntien tapaan.  Kaarinan on aika ottaa ajan haaste vastaan ja ryhtyä oman suunnitelman tekoon.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Kaarinan kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatimiseksi osana maankäytön suunnittelua.

Kaarinan kaupunginvaltuusto 11.12.2017
Vihreän valtuustoryhmän sekä useiden eri puolueiden valtuutettujen allekirjoittama valtuustoaloite