AVUNHUUTO VIRKAMIEHILLE – AVOIN KIRJE

Olemme lähettäneet oheisen kirjeen kaikille valtuustopuolueille . Vetoamme kirjeessä kaikkiin poliittisiin ryhmiin, jotta voisimme vielä vakavasti nostaa pöydälle valtuustossa ensi viikolla käsiteltävän Hovirinnan koulun saneerauksen.

Kun kaikki saneerauskustannukset ovat selvillä, näyttää nyt entistä vahvemmin siltä, että niin toiminnallisesti kuin kokonaistaloudellisestikin paras vaihtoehto olisi uusi koulu. Niinpä vetoamme teihin henkilökohtaisesti.

Virkamiehinä olette kuntalaisten palvelijoita ja teillä on kokonaisnäkemystä sekä kykyä arvioida näin merkittävää yhteiskunnallista hanketta, kun puhutaan 580 oppilaan ja 80 aikuisen koulusta. Kun kyse on vielä elinkaareltaan jopa 50 vuotta käytössä olevasta rakennuksesta.

Tämän avunhuudon saaneista eniten ja lähimmin vuosikymmenten kokemusta pienten lasten koulusta on johtavalla rehtorilla Mika Rantasella. Hän tietää, miten tärkeä merkitys on terveellisellä, turvallisella ja uusia oppimismenetelmiä edistävällä oppimisympäristöllä.  Hän voi myös arvioida, millainen merkitys viihtyisällä ja kauniilla koululla on lapsen kasvamiselle ja innostumiselle elinikäiseen oppimiseen. Puhumattakaan siitä, miten koulu sykkii hyvän elämän eväitä ympäristöönsä.

Sivistysjohtaja Elina Heikkilä tarkastelee virkansa puolesta Kaarinan koulutointa kokonaisuutena. Hän voi kertoa mm. siitä, miten myös Hovirinnan uusi koulu korostaisi ja vakuuttaisi hovirintalaisille ja ruotsinkielisille, että he ovat tasa-arvoisia keskustan muiden asukkaiden kanssa. Saavathan Valkeavuori ja Piispanlähde uudet koulutilat. Ja Piispanlähde on vain viisi vuotta Hovirintaa vanhempi. Sivistysjohtaja vastaa myös siitä, että koulutilat täyttävät hyvän oppimisympäristön kriteerit.

Koulujen suunnittelussa ja rakentamisessa keskeinen rooli on teknisellä johtajalla Jyrki Lapilla. Hänellä on kokemusta: hän tietää ja osaa arvioida, millaisia etuja on kokonaan uuden rakennuksen ja saneerauksen välillä.  Hän ei jättäisi varmasti kertomatta, että saneerauksessa nykyisen rakennuksen pohja, seinät, katto ja rakennusinfra vaikeuttavat hyvien ratkaisujen ja ajanmukaisen koulurakennuksen rakentamista. Lappi osaa myös arvioida korjattavan rakennuksen riskejä niin tulevan rakennuksen elinkaaren kuin rakennuskustannusten pitävyyden kannalta.

Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen näkee ja osaa katsoa hanketta kokonaistaloudellisesti. Hän ei silloin jätä huomioimatta saneerattavan rakennuksen riskejä eikä käyttökustannuksista seuraavia tekijöitä. Hän osaa myös kertoa, miten koulurakennuksen elinkaarta on viisasta tarkastella kokonaisuutena. Silloin ei tuijoteta vain tähän hetkeen. Talous ei ole vain lukuja ja rahaa, vaan myöskin ymmärrystä koulun tyyppisten julkisten laitosten vaikutuksista yhteiskunnalliseen motivoitumiseen ja hyvinvointiin. Hyvin hoidettu sosiaalinen infra on paitsi inhimillisesti tärkeää myös taloudellisesti järkevää.

Temppelinharjalla on kaupunginjohtaja Harri Virta. Hänellä on käytettävissään koko edellä lueteltu joukkue ja moni muu tässä mainitsematon. Kaupunginjohtajan on  herkällä korvalla ja heikot signaalit tunnistaen osattava tehtävä oikea ja viisas ratkaisu kuntalaisia kuunnellen, tuhansia oppilaita ajatellen, henkilökunnan hyvinvointia edistäen.

Etenkin kaupunginjohtaja on ollut innoissaan strategiatyössä nousseeseen sloganiin ”Kaarina – paras paikka asua”.  Siitä on jo johdettu slogan ”Kaarina – paras paikka oppia”. Kaupunginjohtajalla on mahdollisuus tässä Hovirinnan koulun rakentamisasiassa tuoda esiin tuota strategiaa. Hän voi koota joukkonsa ja valita parhaan vaihtoehdon: uuden koulun Hovirintaan.

Hyvät virkamiehet, yhteistyökumppanit!

Me vihreät vetoamme Teihin, jotta vielä tekisitte parhaanne, jotta Hovirinta saisi myös uuden koulun. Te näette kaikki edut ja haitat. Teillä on mahdollisuus keskustella keskenänne. Te olette virkanne puolesta oman alanne ajan hermolla ja teidän on nähtävä tulevaisuuteen.

Me toivomme, että Te ja varsinkin kaupunginjohtaja esimiehenänne kerrotte virkavastuulla, mikä on viisain ja paras vaihtoehto.

 

Kaarinassa 26.1.2018

Yhteistyöterveisin

 

Kaarinan vihreä valtuustoryhmä

Hannu Rautanen

puheenjohtaja

hannu.rautanen@kaarina.fi                                                                                   2

0400 885 754

 

 

Lähestymme kaikkia valtuustoryhmiä viime tipassa koskien meitä paljon keskusteluttanutta Hovirinnan koulun hankesuunnitelmaa.  Viimeinen ja lopullinen sana asiassa on valtuustolla.

Niin lautakunnat kuin kaupunginhallituskin ovat käsitelleet asiaa ja olemme jo aiemmin päässeet sopimukseen suunnitelman sisällöstä.  Olemme edenneet päätöksenteossa yksimielisesti.

Meillä on nyt käytettävissä kaikki korjauskustannukset eli 9.4 M€. Lukuun ei ole sisällytetty suunnittelemattomia yllätyskohteita, jotka tulevat väistämättä vastaan näin suurta kohdetta saneerattaessa.  Virhemarginaali voi nousta pahimmillaan jopa 25%:iin. Lopullinen kustannus voi siis kasvaa yli kaksi miljoonaa euroa. Tosiasia on joka tapauksessa, että kustannusarvion epätarkkuus on aina saneerauskohteissa suurempi kuin uudisrakennuksissa.

Uuden koulun hinnaksi on ilmoitettu 15.2 M€. Koulua on jo lähivuosina korjattu noin 3.5 M€:lla. Mikäli saneeraus tehdään, on  siihen kaikkiaan käytetty 12.9 M€.  Summa on jo 85 % uuden koulun hinnasta.  Koulullahan on ikää jo 38 vuotta. Se on liian paljon. Toki se on selvää, että mikä jo on korjattu, se kulu on mennyt,  vaikka uusi  talo rakennettaisiin.

Saneeraus on riippuvainen koulun nykyisistä seinistä ja tilaratkaisuista, vaikka kuinka yrittäisimme tehdä parhaamme. Tuleeko näin onnistunut lopputulos kymmeniksi vuosiksi? Onko sittenkään viisasta rakentaa vanhoihin raameihin: pohjan, seinien ja katon varaan?

Käyttökustannuksiin vaikuttaa merkittävästi myös rakennuksen lämmitys. Saneerauksessa säilyy kaukolämmön käyttö. Uusi koulu voitaisiin tehdä maalämmöllä. Se on kaukolämpöä edullisempaa, kuten Kaarina-talosta voimme nähdä.  Muutoinkin uusi rakennusinfra voitaisiin tehdä nykypäivien edistyksellisten ratkaisujen mukaan, jolloin pidennetään rakennuksen elinkaarta ja säästetään vuosikymmenten aikana huomattava määrä käyttökustannuksia.

Vetoamme vielä kaikkiin osapuoliin, jotta voisitte harkita tässä tilanteessa uuden koulun rakentamista, kun kaikki kustannukset ovat nyt selvillä. Näemme tärkeäksi, että jatkamme hyvässä yhteistyössä ja voisimme saada tästä parhaan lopputuloksen.

Kaarinan uudessa strategiatyössä on noussut esiin slogan ”Kaarina on paras”. Miten voisimme todeta, että meillä on parhaat koulut, mutta yksi suurista kouluistamme on toiseksi paras.  Nyt voimme vaikuttaa vielä siihen, että Kaarinassa on myös parhaat koulut.

Me vihreät katsomme, että  uusi koulu olisi kaikilla mittareilla taloudellisin, toimivin, nykyaikaisin ja terveellisin vaihtoehto.

 

Yhteistyöterveisin

 

Hannu Rautanen